Blog

Nový a neotřelý náhled, smysluplně propojené informace a různá doporučení či nápady k vyzkoušení pro Vás.

Za povšimnutí stojí rozhodně také mé vlastní "přelomové" zážitky a zkušenosti, které tu s Vámi čas od času sdílím. :)


Nejnovější články:


Myslíte si, že je člověk, který nosí brýle, zrakově postižený?
Myslíte si, že je člověk, který nosí brýle, zrakově postižený?

Zrakové postižení

INFORMACE

19. 3. 2024

Záludná otázka?

Jako většinou, když se ptám tímto způsobem... NE.

Není pravda, že by byl každý člověk, který nosí brýle, považován automaticky za zrakově postiženého.

Přesto existuje skupina lidí, kteří brýle používají a mezi zrakově postižené se zařazují...

Jak to tedy je?

 • Za zrakové postižení je považována jakákoli vada, kterou není možné i přes dostupnou (a použitou) korekci plně kompenzovat.
 • "Korekce" v praxi obvykle znamená právě použití brýlí, nebo třeba dioptrických čoček. Mnohé zrakové vady se tímto způsobem dají vykompenzovat až do plného, tzv. normálního stavu.
 • Plné kompenzace však nelze dosáhnout ve všech případech. Výpadkům zorného pole, rozvíjejícímu se šedému zákalu nebo například trubicovému vidění případné brýle nijak nepomůžou.
 • A právě těmto lidem říkáme, že mají zrakové postižení. ;)

Podstata požadavku

ZAMYŠLENÍ

13. 3. 2024

Celé znění citace:

"Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát, to znamená - jestliže od dítěte očekávám soustředěnost, cílevědomost a klid, musím mu to předvést, dát mu příklad toho, jak se to všechno dělá. Jestliže od dítěte očekávám pozornost, musím mu ji sám věnovat dříve, než ji budu žádat od něj. Zde musím rozlišovat důležité od nedůležitého a důležitému dát přednost."

Taková pravda, na kterou se (bohužel) tak často zapomíná. Nezdá se vám?


-------------

Jiřina Prekopová (1929-2020) byla velmi uznávanou osobností dětské psychologie. Nejvýznamnější "počin" v oblasti speciální pedagogiky přinesla díky usilovné propagaci tzv. terapie pevného objetí.

Možná nesouhlasím úplně se všemi jejími názory, přesto jsem přesvědčená o její důležitosti a nesporném vlivu na formování české společnosti, obzvlášť v oblasti výchovy dětí.

Co si o paní Prekopové myslíte vy? ;)

"Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát, (...)" - Jiřina Prekopová
"Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát, (...)" - Jiřina Prekopová

Myslíte si, že je možné koktavost překonat herectvím?
Myslíte si, že je možné koktavost překonat herectvím?

Koktavost

ZAJÍMAVOST

5. 3. 2024

Váháte, zda JE TO MOŽNÉ?

Pak se zeptejte některé ze světových celebrit. Své o tom ví např. Nicole Kidman, Anthony Hopkins, Bruce Willis nebo Rowan Atkinson.

Všichni tito herci (a také mnozí další, současní i z historie) v dětství koktavostí trpěli. A právě díky kurzům herectví se jim podařilo tuto vadu řeči postupně zcela překonat. ;)


Domácí vzdělávání

ZAMYŠLENÍ

28. 2. 2024

Dnes jsem se rozhodla pro "obrácený" příspěvek. Napadla mě totiž otázka, na kterou NEZNÁM ODPOVĚĎ, a zatím jsem nenašla uspokojující vysvětlení...

Proto se obracím na vás. Co víte o praktickém fungování domácího vzdělávání u žáků, kteří by jinak navštěvovali ZŠ speciální (tj. žáci se středně těžkým až hlubokým stupněm mentálního postižení)?

Mé myšlenky vedou tudy:

 1. Někteří takoví žáci určitě v domácím vzdělávání jsou.

 2. V ZŠ speciální má obvykle každý žák svůj vlastní vzdělávací plán (IVP), který se snaží naplnit.

 3. Jak to tedy funguje s IVP v domácím prostředí?

 4. Kdo vůbec IVP v takovém případě vytváří - pedagog školy, ve které je žák zapsaný (ačkoli ten žáka vlastně vůbec nezná)?

 5. A kdo zajišťuje, aby byl naplňován vzdělávací potenciál žáka - třídní učitel (na dálku), nebo rodič (netušíc, jak na to)?

 6. Jezdí také žáci s těžkým postižením do školy na pravidelné "přezkušování"?

 7. Dočetla jsem se, že pedagogickou/metodickou pomoc by měla zajišťovat stanovená ZŠ speciální, případně SPC. Je to pravda? Jezdí nějaký speciální pedagog pravidelně za žákem domů? Nebo jak to v praxi vypadá?

Spousta otázek, ale minimum odpovědí. Budu vděčná za jakékoli vaše postřehy a zkušenosti (ideálně přímo z praxe, sama vím, jak moc se teorie a praxe mohou lišit).

Co víte o tom, jak funguje domácí vzdělávání u žáků speciální školy?
Co víte o tom, jak funguje domácí vzdělávání u žáků speciální školy?
to je náhodou dobré téma, spousta takových dětí opravdu DV má, především z důvodů časté nespavosti, smyslového přetížení, časté nemocnosti... jak to přesně probíhá, to nevím, protože můj syn do specky chodí, potřebuje trochu kontakt s lidmi, ale pokud by to špatně snášel, tak bych to řešila právě přes DV

@zivotsautistou

Vzdělávání žáků s hlubokým MP upravuje zákon, paragraf 42, protože mají nárok na jiný způsob plnění povinné školní docházky. Způsob vzdělávání stanovuje krajský úřad, který má zajistit i metodickou podporu. Rodičům pomáhá (co vím já) obvykle SPC, případně i škola pro žáky s MP a neziskové organizace. Poskytují pomůcky, metodickou podporu ve formě kurzu a školení, seznámení s možnými postupy. Žáci se středně těžkým a těžkým MP by měli být vzděláváni v ZŠ, když chtějí rodiče dětí vzdělávat doma, platí stejné podmínky jako u všech ostatních dětí. Když by chtěli urict doma dítě bez postižení, taky jim nikdo metodickou podporu nedělá. Záleží jen na škole, kde je dítě zapsané, jak se k tomu postaví a co rodičům poskytne. SPC by v tomto případně mělo spolupracovat s rodinou i školou, která dítě následně přezkušuje. Podpůrná opatření se doporučují tak, aby pokryla práci doma i pak při přezkoušení v ZŠ.

@styblovaanna


Zák pracuje dle IVP, vzdělávání vede dle zákona osoba s odpovídajícím vzděláním. Záleží pak na škole, která domácí vyuku vede jak se společně domluví . U nás vzdělávat konzultujte postupy s učitelem a jsou v pravidelném kontaktu. 1x za čtvrt roku se společně sejdou ve škole.

@ulounek


Co si myslíte o tom, jak vypadá "typický" autista?
Co si myslíte o tom, jak vypadá "typický" autista?

Porucha autistického spektra

INFORMACE

7. 5. 2024

Jednoduchá, nebo záludná otázka?

Hned pro začátek si ujasněme, že "typický" autista prakticky neexistuje.


Rozdíly v chování jednoho a druhého totiž mohou být až diametrální:

 • Někteří se vyhýbají očnímu kontaktu, jiní na očích doslova "lpí".
 • Někteří zbožňují vlaky a vše kolem nich, jiní se zajímají například o dinosaury nebo o vesmír.
 • Někteří jsou velmi inteligentní, jiní se pohybují spíše v nižších pásmech inteligence. Někteří milují fyzický kontakt (hýčkání, tulení), jiní ho naopak nesnesou.
 • Někteří - ale ne všichni - dělají zvláštní pohyby rukama či tělem (poskakování, houpání, třepotání rukama).
 • Někteří - ale ne všichni - mají oblíbenou hračku nebo jiný předmět, kterou s sebou všude nosí.

...A takto bych mohla pokračovat ještě dlouho... Mezi jediná vodítka, která spojují všechny autisty dohromady, nakonec patří určité potíže s komunikací, lpění na některých rituálech a nestandardní chování v různých situacích.

A právě proto byl výraz "autismus" nahrazen pojmem PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA. "Spektrum" zde poukazuje na rozsah a škálu projevů, které mohou lidé s autismem vykazovat.


Speciální pedagogika

ZAJÍMAVOST

13. 2. 2024

RNDr. Bohumír Popelář nepatří zrovna mezi nejznámější osobnosti oboru. Přesto mu ale patří jedno významné prvenství. Byl to totiž právě on, kdo jako první použil pojem SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (již v 50. letech minulého století).

Bez pana Popeláře bychom dnes nejspíš nemluvili o speciální pedagogice, natož pak o speciálních pedagozích a pedagožkách.

Možná, že bychom zůstali u některého z původních pojmů pedopatologie / nápravná pedagogika / defektologie / zvláštní péče aj.

Za sebe musím říct, že jsem za pojem "speciální pedagogika" upřímně vděčná. Rozhodně jsem raději "speckař" nežli "defektolog". :)

Víte, čím se v oboru speciální pedagogiky proslavil Bohumír Popelář?
Víte, čím se v oboru speciální pedagogiky proslavil Bohumír Popelář?

Víte, že specifické poruchy učení lze diagnostikovat až od konce 1. třídy?
Víte, že specifické poruchy učení lze diagnostikovat až od konce 1. třídy?

Specifické poruchy učení

ZAJÍMAVOST

6. 2. 2024

Když se nad tím zamyslíme, je zcela logické, že jednotlivé specifické poruchy učení (SPU) není možné diagnostikovat dříve. ČTENÍ, PSANÍ a POČÍTÁNÍ si totiž každé dítě osvojuje obvykle až v průběhu 1. třídy.

Pro testujícího je tedy nutnou podmínkou v podstatě "mít co zkoumat".

A pak je tu ještě ten DRUHÝ DŮVOD, na který mnozí zapomínají... Vývoj mozku totiž neprobíhá u každého jedince stejně. >> Může se stát, že mozek bude na nácvik nových dovedností připraven až o něco později než ostatní.

S tímto fenoménem sice počítá varianta odkladu školní docházky, ale už s ním málokdy počítá rodič nebo učitel, který přemýšlí nad SPU u malého školáčka.

------------

V populaci se relativně běžně vyskytují tzv. rizika vzniku SPU. Dají se zjistit (zpravidla u předškoláků a v 1. pol. 1. třídy), a je důležité o nich vědět, pokud jsou. "Předpovídají" totiž rozvoj některé poruchy učení.

Ale při správné, cílené a intenzivní intervenci je možné tato rizika i zcela odstranit - ve velké části případů. To se potom žádná SPU nerozvine, a školák může radostně pokračovat ve školní docházce.


Downův syndrom

INFORMACE

30. 1. 2024

Dříve znamenal Downův syndrom (dále jen DS) také šanci na dožití 25-30 let.

>>> Dnes, díky ohromnému pokroku (nejen) v oblasti lékařské péče, se lidé s DS běžně dožívají více než 50 let.

No není to úžasné?

--------------

Příčinou předčasného úmrtí totiž byly srdeční vady, které jsou přímým symptomem DS. Tyto vady se však daří lékařům úspěšně operovat, čímž lidem s DS prodlužují život na dvojnásobek.

Víte, že Downův syndrom dnes už neznamená krátký život?
Víte, že Downův syndrom dnes už neznamená krátký život?

Myslíte, že chtějí učitelé po neslyšícím, aby zpíval?
Myslíte, že chtějí učitelé po neslyšícím, aby zpíval?

Inkluze

ZAMYŠLENÍ

23. 1. 2024

Jistě, v naprosté většině případů to učitelé NEBUDOU chtít.

Podobně nebudou vyžadovat ani od žáka na vozíku, aby běhal při tělocviku.

Ale jak je to s těmi "méně evidentními" případy?

 • Proč musí žák s hraničním intelektem zvládat vše jako jeho spolužáci?*
 • Nebo žák s poruchou pozornosti, jak se může zvládnout soustředit po celých 45 minut?
 • A co teprve specifika u žáka s poruchou autistického spektra?


PROČ je mezi "očividnými" a "neviditelnými" vzdělávacími potřebami TAK VELKÝ ROZDÍL?...

------------

*) Vím moc dobře, že tuto skutečnost nemůžu zobecňovat na všechny učitele. Je i nemálo takových, kteří vědí, jak dělat svou práci OPRAVDU DOBŘE. Díky za ně!

Moje životní zážitky - pokračování

francouzská komunita L'Arche, červen 2018

PAVLA SMOLKOVÁ (17. 1. 2024)

L'Arche (česky Archa) je na křesťanských základech stojící komunitní bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde tyto osoby žijí s asistenty přímo pod jednou střechou. První Archu založil již v roce 1964 kanadský teolog Jean Vanier; dnes již najdeme po celém světě přes 150 komunit téměř ve 40 zemích světa.


První úryvek své (pouze) desetidenní návštěvy tohoto magického místa jsem s vámi přes Speckaře sdílela před rokem a půl - konkrétně 20. srpna 2022. Teď už je to téměř 6 let, co jsem Archu navštívila, a přesto se k ní ve svých myšlenkách nadále velmi často vracím... Byla to opravdu jedna z těch přelomových zkušeností.

Zajímá vás, co všechno jsem si z Archy odvezla?

Dnes bych s vámi chtěla sdílet "objevy", které jsem učinila za první dva dny svého pobytu. (Češi, sledujme a učme se...) Nakoukněte pod pokličku mého starého deníku z Archy:


1. První věc, klienti tu mají opravdu výběr. Ještě víc než v Belgii, což jsem si nemyslela, že je vůbec možné.

2. Druhá věc, opravdu je tu rodinné prostředí. Dá se tu poznat, že ti asistenti žijí přímo s nimi. Dá se to poznat úplně na všem.

3. Třetí věc, ze všeho tu dýchá spirituální duch. Jeden příklad za všechny: dnes po obědě mi bylo striktně doporučeno vzít si delší kalhoty, protože kraťasy jsou prostě nevhodné (a to jsem se neodvážila vzít si tílko, normálně jen široké triko s krátkým rukávem… Stejně ty kraťásky vadily).

4. Další věc, existují tu i foyers plné jenom asistentů, těch tzv. odsloužilých. A Régine (průvodkyně návštěvníků, pozn. red.) je právě jedna z nich, ukazovala mi domek, ve kterém bydlí v pěti lidech jejího věku.

5. Dále, multikulturalita a respektování všech. Je tu fakt hodně všelijakých cizinců, tudíž i vyznavačů jiných náboženství, jiné orientace a tak podobně. Dneska jsem například u jednoho mladého kluka, večer u
 vozíčkářů, pořád váhala, jestli to opravdu je kluk a jestli je opravdu tak mlaďounký… Ne, 24-letá holčina. Co k tomu dodat? Snad jen, že jsem se to dozvěděla pouze ze slov, podle vzhledu mi opravdu připadala jako kluk.
---> Tahle tolerance je perfektní v tom, že nikomu nevadí například moje vegetariánství. A kdybych nejedla prostředky mrkví a jenom její okolky, taky by to nikomu nevadilo, a ještě by podle toho jednali. To se mi tady líbí opravdu, opravdu nejvíc (ano, pan kněz nemá rád okurky, které nemají odstraněná zrníčka ze středu a my jsme to s Francescou [jedna z asistentek, pozn. red.] nevěděly, takže mu nakonec ona uchystala místo toho rajčata).

6. Taky tu nechávají dost prostoru pro vlastní aktivity/iniciativu, což je též velice příjemné. A přínosné.

7. A nakonec co se Loly (jedna z asistentek, pozn. red.) týče, hodně cestovala a dělala v obchodnictví teď před příchodem do Archy svoji stáž. Je to zajímavá holčina, a říkala mi, že co se jí tady líbí, že to je jak roky. Když tu stráví dva měsíce, je to jako dva roky běžného života. Tak moc je to intenzivní, hluboké a živoucí, co se tady všude okolo a i uvnitř samotného člověka děje. A tomuhle naprosto rozumím a věřím tomu už teď.Mimořádné nadání

FAKTA a ZAJÍMAVOSTI

16. 1. 2023

ANO, může to být obtížné. Často to je obtížné. Jinak bych se ostatně ani neptala, že? ;)

Pojďme se tedy podívat na faktory, co depistáž (cizí slovo, které znamená právě aktivní vyhledávání) nadaných komplikují:

 • Podvědomě si jako nadané představujeme dítě, kterému "na první dobrou" všechno jde a se vším si poradí. Ale tak to vůbec nemusí být...
 • Málokdo si například představí mimořádné nadání u "čertíka", kterému ale nestačí nabízené aktivity, nudí se, a tak vymýšlí všelijaké "skopičiny". (Neplatí pro veškeré nežádoucí chování!!!)
 • Dítě - i dospělý - se navíc může naučit své nadání docela efektivně skrývat. Například proto, aby "nevyčuhoval" z party kamarádů.
 • U člověka s mimořádným nadáním se můžou vyskytnout také poruchy učení (dyslexie, dysgrafie aj.). Tato skutečnost se pak nazývá "dvojí výjimečnost". Ale řekněme si upřímně, který učitel/rodič je na takovou variantu připraven?
 • Před samotnou diagnostikou nadání musí vždy vzniknout takzvané "podezření". Bez nominace konkrétně na nadání si ani v pedagogicko-psychologické poradně nemusejí všimnout, že jde o žáka mimořádně nadaného.


Ze všech těchto bodů vyplývá, že mnozí mimořádně nadaní "proplují" bez větších obtíží školským systémem i životem a nikdo si ani nevšimne, že také oni by si zasloužili individualizované podmínky.

Přitom mimořádné nadání opravdu neznamená pouze vysokou inteligenci, ale zahrnuje velké množství dalších, i život komplikujících, specifik (čtěte např. o potížích ve škole v příspěvku z 23. srpna 2022).

Myslíte si, že může být obtížné rozpoznat nadání?
Myslíte si, že může být obtížné rozpoznat nadání?

Přečtěte si jako první, co je na blogu nového!


Vědecky podložené dopady digitálních technologií na děti... a mnohé další
Vědecky podložené dopady digitálních technologií na děti... a mnohé další

Dospívání v digisvětě

DOPORUČENÍ

9. 1. 2023

TIP OD SPECKAŘE:

 • Knížka, která se vyjadřuje k nejdůležitějším otázkám ohledně vývoje dětí ve světě všudypřítomných digitálních technologií.
 • Je stavěná coby přehledný průvodce pro rodiče dětí různého věku, ale zabaví se u ní kdokoli, koho tato problematika alespoň částečně zajímá. ;)
 • Ačkoli příjmení působí cizokrajně, napsala ji Češka.
 • Své názory opírá o výsledky mnohých výzkumů. Nicméně nechává prostor také lidem s odlišnými názory.
 • Poukazuje na všudypřítomná rizika, zároveň navrhuje vhodná řešení.


Z mého pohledu by si tuto knihu měl přečíst každý mladý dospělý...

Tak neváhejte a shánějte Hry, sítě, p*rno od Michaely Slussareff!


Novoroční předsevzetí

ZAMYŠLENÍ

2. 1. 2023

Každý si může pod "skutečně důležitým" představit něco jiného. Také já sama bych mohla dosadit vícero oblastí: vztah, rodina, (smysluplná) práce, respekt, zdraví...

Poslední dobou se ale čím dál častěji odchyluji od svých cílů. Nedávám jim přednost, nepracuji na nich usilovně (a na některých nepracuji dokonce vůbec), nechávám se rozptylovat činnostmi, které NEJSOU důležité.

Chci to změnit. Potřebuji to změnit. Jakou změnu potřebujete udělat Vy? Co je pro Vás skutečně důležité?...


-------------

PS: Zase jsem to nestihla včas, budiž tedy mé předsevzetí "Karinové" namísto "novoročního".  O=)

Moje předsevzetí pro rok 2024? Věnovat se tomu, co je skutečně důležité.
Moje předsevzetí pro rok 2024? Věnovat se tomu, co je skutečně důležité.