Blog

Nový a neotřelý náhled, smysluplně propojené informace a různá doporučení či nápady k vyzkoušení pro Vás.

Za povšimnutí stojí rozhodně také mé vlastní "přelomové" zážitky a zkušenosti, které tu s Vámi čas od času sdílím. :)


Nejnovější články:


Víte, co je to dysmúzie?
Víte, co je to dysmúzie?

Dysmúzie

INFORMACE

28. 3. 2023

Dysmúzie je porucha, která je charakterizována potížemi v oblasti rozeznávání melodií a tónů, rytmu i harmonie hudby. V některých případech může dysmúzie souviset také s vnímáním zvuku a melodie řeči.

Někteří autoři zařazují dysmúzii mezi specifické poruchy učení. Sama o sobě však dysmúzie v procesu učení většinou příliš "nepřekáží", a proto bývá vzácná nejen její diagnostika, ale také intervence (tj. práce s poruchou tak, aby v sociálním pojetí "překážela" co nejméně).

U jedinců s dysmúzií se může, kromě obtíží s rozlišováním zvuků, vyskytnout také problém napojit se na poslech hudby "emocionálně" - pochopit pocity spojené s hudbou, anebo interpretovat správně její záměr a adekvátně na ni reagovat...

Takový jedinec pak může být ochuzen o určitý aspekt umění a kultury, což může vést až k potížím v socializaci (např. pokud tráví čas s přáteli, kteří kvalitní hudbu vyhledávají a prožívají). Většinou se však lidé s dysmúzií poslechu umělecké hudby spíše přirozeně vyhýbají, a riziko sociálního vyloučení je tak prakticky nulové.


Poruchy obecně

MOJE I VAŠE ZAMYŠLENÍ

21. 3. 2023

Ku příležitosti světového dne Downova syndromu, který se koná právě dnes (21.3.), mě napadla otázka, na kterou docela určitě neexistuje jasná odpověď.

Mám nějaký svůj názor, ale zajímá mě také ten Váš. Z každého jednotlivého pohledu totiž toto téma působí úplně jinak...

Pište své postřehy a náhledy do komentářů, pojďme se vzájemně obohatit!  

Co si myslíte o tom, jestli je snazší mít poruchu viditelnou na první pohled, anebo "schovanou"?
Co si myslíte o tom, jestli je snazší mít poruchu viditelnou na první pohled, anebo "schovanou"?
Taky jsem nad tím dřív přemýšlela. Jevi se mi odpovědět, ze je snazsi "viditelne" post. Což může byt tělesné, zrakove, prip. sluchove (kdyz se mezi sebou dorozumivaji znakovym jazykem - to zaujme), kombinovane nebo viditelne syndromy. Společnost má s nimi většinou okamzite porozumeni a i litost (což ne každý s post. má rád), ale jsou jakztakz respektovani (chapeme, ze maji prednost v MHD.. ale ne každý třeba umí nabidnout pomoct, jednat s nimi). Vcelku se jedna o fyzicke nebo smyslové bariery - problém v bezbarierovosti a příjmu informací. Na druhou stranu jsou tu "neviditelna" post. To může být mentální postižení, poruchy autistickeho spektra, sluchove post (má sluchadla, indukcni smycku - ale neslyší třeba v hlucnem prostředí a nebere se na to ohled), porucha pozornosti spojena s hyperaktivitou/ADHD, poruchy chování, specificke poruchy uceni/SPU..Když je osoba s mentalnim post./MP, zodpovednost jejich jednání bývá presunuta na pečující (nebo osobni asistenty či jiný doprovod) - ti dostanou vynadano, ze je nevychovany - spolecnost nevi, ze by meli byt shovivavi, kdyz to neni navenek videt.Když nemá mentální post., tak záleží, jaké má taková osoba projevy (autismus - klidny vs. agresivni), jak je zaclenitelna do koletivu (Pch), příp. jak moc je svým post znevyhodnovana a jak to cele vnima Takže mi přijde, že záleží na mire post (lehke-těžké post) a zda má byt to post. lehci pro tu osobu (2. pripad s MP - nemusi si to uvedomovat) nebo pro její okolí (1. případ + 2. případ bez MP) Je tady tolik faktoru, že vlastně nevím asi nejvíc záleží na sebepojeti toho čl. s post. (jak sam sebe vnima - uplatnitelny, samostatny..) a jak se dokáže zaclenit do spol (PAS - nutna velká dopomoc vs. Down. s. - usmevavi, pratelsti..) - at už u "viditelneho" či "schovaneho" post

Lucka

Myslím, že to, čemu lidé "rozumí" na první pohled, je pro ně obecně snadněji akceptovatelné.Takže snadněji například pustí sednout viditelně těhotnou ženu (než ženu ve 2. měsíci, která vypadá jako "ta dnešní mládež, co je líná se zvednout") a u těch Downíků je to většinou dost poznat na první pohled.Myslím, že např. autisté v kombinaci s mentální retardací to mají extrémně těžké ... 

Marky

Za mě jednoznačně lidé s "viditelným" postižením, protože jsou společnosti snaze přijímání. Naopak lidé se skrytým "postižením" se mnohdy potýkají s mnohem většími bariérami ve společnosti. Za skryté " postižení" považuji ( kromě výše uvedeného) také psychiatrické poruchy, duševní onemocnění a také osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Bohužel naše společnost k těmto lidem není tolerantní a zavrhují jakoukoliv pomoc. V současnosti sice existují sociální služby i pro tyto osoby, ale stále je jich nedostatek. Navíc média velmi napomáhají různým předsudkům ať jsou namotaná proti Romům, narkomanům nebo i lidem s duševním onemocněním. Krásně se to projevilo, když jsme začali pomáhat uprchlíkům z UA. Domnívám se, že je zde nutná velká osvěta, a to nejen v laické veřejnosti, ale i mezi odborníky. 

Sisi


Víte, že děti s vadou řeči dělají chyby také v psaném projevu?
Víte, že děti s vadou řeči dělají chyby také v psaném projevu?

Narušená komunikační schopnost

INFORMACE

14. 3. 2023

Záležitost celkem logická, ale přesto považuji za podstatné na ni upozornit

U dětí s poruchou výslovnosti je více než pravděpodobné, že budou-li psát slova, která jim činí potíže (např. pokud říkají BLÝLE nebo jen BÝLE namísto BRÝLE, nebo ŠVEŠKA namísto ŠVESTKA), budou se v jejich psaném projevu vyskytovat chyby. Každý má totiž tendenci si v hlavě předříkávat, co zrovna píše, což s vadou řeči spíše přestává fungovat...

V tomto i podobných případech se bavíme o tzv. specifické chybovosti:

 • Je přímým důsledkem narušené výslovnosti hlásek (nejčastěji jde o záměnu či vynechání některých písmen).
 • Tyto chyby je nesmírně důležité neposuzovat stejně jako ostatní, protože vyvarovat se jich je pro dítě extrémně náročné, až téměř nemožné.

Samozřejmě, že nácvik pomáhá. Pomáhá také pravidelná logopedická péče, čtení (fixování správného tvaru slova zrakem) a v neposlední řadě i rozvíjení sluchového vnímání.


Přečtěte si jako první, co je na blogu nového!


Helen Kellerová

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI

7. 3. 2023

Helen Kellerová byla americká hluchoslepá básnířka a spisovatelka. Také byla první hluchoslepou osobou, která vystudovala Harvardskou univerzitu (roku 1904).

 • O zrak i o sluch přišla Helen v necelých dvou letech, vlivem vážného onemocnění.
 • Počátky nebyly vůbec snadné, ale její vychovatelka Anne Sullivanová si k ní našla cestu a začala ji vše pomalu učit.
 • Učení Helen usnadňoval mj. i komunikační systém TADOMA, který je založen na "odezírání" pohybů hrdla, nosu, jazyka a rtů pomocí hmatu.
 • Kromě rodné angličtiny se za svého života naučila také latinsky, řecky, francouzsky a německy.

Helen zemřela v roce 1968. V naší republice se mezitím odehrála řada velmi podstatných změn, ale odkaz Helen Kellerové zůstává stále stejný: víra, odhodlání, ale také tvrdá práce a aktivní snaha ve všemožných oblastech. To jsou pojmy, které tuto obdivuhodnou dámu charakterizovaly po celý její život.

Za zmínku stojí také snímek mapující část Helenina života, Divotvůrkyně (The Miracle Worker, 1962), který vřele doporučuji ke zhlédnutí.  

"Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí." (Helen Keller)
"Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí." (Helen Keller)

Víte, že někteří nevidomí se orientují na talíři pomocí hodin?
Víte, že někteří nevidomí se orientují na talíři pomocí hodin?

Zrakové postižení

ZAJÍMAVOST a VLASTNÍ ZÁŽITEK

28. 2. 2023

"Mezi trojkou a šestkou máš brambory, na osmičce řízek, okolo dvanáctky zeleninový salát." - Jednou z technik, která může nevidomému významně pomoci, je popis jídla na talíři pomocí pomyslného ciferníku.

Ti, kteří jsou nevidomí odmalička, většinou podobné způsoby nevyužívají, protože se učí jíst bez kontroly zrakem hned od začátku. Je to pro ně přirozené.

Ale zejména u osob se získanou nevidomostí jde o docela efektivní metodu, která nejen zamezí nepříjemnostem v podobě padání kousků jídla z talíře, ale zejména dodá nevidomému psychický klid, jelikož už aspoň tuší, co má kde očekávat.

------------

Vyzkoušejte to sami: Zkuste se najíst příborem s šátkem přes oči. A chcete-li opravdovou výzvu, požádejte např. kamaráda, aby Vám jídlo na talíř přichystal on - pochopitelně až ve chvíli, kdy Vy už se nebudete dívat. ;)


Mozková obrna

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

21. 2. 2023

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO), nebo dnes už většinou pouze mozková obrna (MO), patří mezi poruchy hybnosti. Je trvalá, není dědičná a ani nakažlivá.

A co že to je "špatně" na jejím názvu?... Kdybych byla hnidopich O:), tak prakticky všechno:

 • DĚTSKÁ - Netýká se pouze dětí, u kterých se projevuje většinou, ale může vznikat také v dospělosti (např. následkem autonehody, skoku do vody aj.).
 • MOZKOVÁ - Netýká se pouze poškození mozku, ale také poškození míchy (příčiny viz výše).
 • OBRNA - Obrna může být úplná, nebo jen částečná (tj. neúplná). Více asi není potřeba vysvětlovat, že?

Mozková obrna tvoří zhruba polovinu případů tělesného postižení. Dle závažnosti může souviset s dalšími symptomy (mentální postižení, narušení řeči, epilepsie, poruchy zraku), ale jedno je jisté: její název ani nemusí vystihovat to, čím je u daného jedince vlastně charakteristická...

Znáte pojem "dětská mozková obrna"? A víte také, proč je značně zavádějící?
Znáte pojem "dětská mozková obrna"? A víte také, proč je značně zavádějící?

Co si myslíte o tom, že narůstá množství jedinců s autismem?
Co si myslíte o tom, že narůstá množství jedinců s autismem?

Autismus

ZAMYŠLENÍ

14. 2. 2023

Ještě v r. 1998 se uváděl autismus (coby vzácná porucha) přibližně u 4,5 dětí z 10 000. Dnes je prevalence výrazně vyšší - poruchu autistického spektra (PAS)* má v průměru 1,5 dítěte ze 100.

Ale skutečně se "najednou" rodí autisté ČASTĚJI NEŽ DŘÍV? Podívejte se na některé skutečnosti a zvažte sami...

 • Diagnostika se za ta léta výrazně zlepšila - změnila a rozšířila.
 • Lepší obecné povědomí umožňuje např. rodičům hledat konkrétní diagnózu pro dítě, pedagogům pro žáka, ale také pediatrům pro pacienta apod.
 • Úroveň lékařské péče je dnes vysoko, zachraňuje i výrazně nedonošené děti - u těch se však PAS projevuje častěji než u dětí narozených v běžném termínu.
 • Průměrný věk rodičů se zvyšuje, přičemž zvýšené riziko vzniku PAS je právě i u starších rodičů.

A můžou existovat také další faktory, ale o těch zatím mnoho nevíme...

--------------------

*) Dříve byl "autismus" rozdělen na jednotlivé typy, dnes je všechny zaštítil pojem "porucha autistického spektra" (PAS)

Na praxi v SPC...

aneb Mé postřehy a myšlenky z návštěvy speciálně pedagogického centra

PAVLA ŠVANDOVÁ (8. 2. 2023)

V rámci svého studia jsem na jaře roku 2017 navštívila také jedno speciálně pedagogické centrum (SPC). Zajímá Vás, jaký dojem ve mně toto zařízení zanechalo? Přečtete si úryvek mé "zprávy z praxe"!

V SPC jsem strávila dohromady pouze tři dny, jelikož na delší dobu mě nechtěli. Pracovníků SPC je zde celkem pět, z nichž tři speciální pedagogové, jeden psycholog a dva další pracovníci, jejichž odbornost jsem nezvládla zjistit. Ředitelkou je jedna ze speciálních pedagožek. Činnosti SPC jsou i ve skutečnosti takové, jak je definuje zákon. To mi dodalo přesvědčení, že věčné "papírování" by mě v budoucnu nebavilo a že tudíž nechci jednou ve speciálně pedagogickém centru pracovat. Přesto je práce docela různorodá - někdy pracovnice mají výjezd, jindy dělají diagnostiky nebo jiné typy vyšetření přímo na pracovišti, potom z těchto vyšetření sepisují výsledná doporučení a zprávy; kromě školských zařízení se jezdí dívat také do domovů pro osoby se zdravotním postižením, kam by v budoucnu mohly poslat své klienty, a v neposlední řadě i radí a pomáhají rodičům dětí s postižením v podstatě s jakoukoli překážkou, telefonují do škol, ostatním odborníkům apod.

Ze všeho nejvíce mě během pobytu v prostorách SPC překvapilo, jakým stylem všichni pracují. Oni mají hodně práce, ale přesto si každý den ráno najdou čas, společně si sednou a proberou důležité nebo i méně důležité záležitosti, pracovní i osobní. Všichni pracovníci se chovají velice přátelsky, ochotně a mile, a to nejen ke mně, ale ke všem hostům. Přesto bylo v SPC něco, co mi úplně nevyhovovalo. Poslední den praxe mě navíc trochu mrzelo, že už jsem doslova neměla co dělat. (...)

Downův syndrom

OSOBNOST

7. 2. 2023

 • Pablo Pineda se narodil s Downovým syndromem. Ve svých 30 letech získal univerzitní titul v oboru učitelství, o pět let později si zahrál jednu z hlavních rolí ve filmu Já taky (Yo, también; 2009), který je zároveň do velké míry inspirován právě jeho osobním příběhem.
 • Pablo Pineda se věnoval více různým projektům, avšak nakonec se vrátil ke své čistě učitelské/lektorské dráze. Je celosvětově proslulou osobností Španělského království.


A na koho si při slovním spojení "Downův syndrom" vzpomenete Vy? Také máte hned úsměv na tváři? ;)

Učitel, moderátor, spisovatel a herec Pablo Pineda. --- Co si myslíte o lidech s Downovým syndromem?
Učitel, moderátor, spisovatel a herec Pablo Pineda. --- Co si myslíte o lidech s Downovým syndromem?

Víte, že i neslyšící dítě může mít hlasité projevy?
Víte, že i neslyšící dítě může mít hlasité projevy?

Neslyšící děti

INFORMACE a ZAJÍMAVOST v jednom ;)

31. 1. 2023

Každý už nejspíš ví, že označení "hluchoněmý" je nejen zastaralé, ale také velmi chybné. Osoby, které jsou neslyšící, MOHOU a DOKÁŽOU používat svůj hlas.


A jak je to s dětmi?

 • Pokud se dítě narodí neslyšící, jen těžko jej rodič-laik odliší od dítěte slyšícího. A to většinou po celý 1. rok života.
 • Neslyšící dítě po narození také křičí, pláče, brouká, mumlá apod.
 • Teprve až kolem 6.-8. měsíce, kdy obvykle nastává tzv. napodobivé žvatlání, můžeme rozpoznat rozdíl. Neslyšící dítě touto dobou utichá... Nenapodobuje zvuky, které kolem sebe slyší --- jelikož je neslyší.
 • Maminka pak většinou považuje své dítko za "hodné" a je spokojená. Ale takové miminko může mít vážnou sluchovou vadu.


Jak poznat sluchovou vadu co nejdříve?

 1. Dítě nereaguje na nečekané zvuky pláčem, křikem ani pohybem.
 2. Dítě komunikuje s rodičem, pouze když je velmi blízko (v závislosti na závažnosti postižení sluchu).
 3. Dítě ještě ve 12 měsících nepoužívá ani jednoduchá slova.


Dejte si pozor. A šiřte tyto informace dál. Protože včasná diagnostika je předpokladem správné a účinné intervence.


(Ne)epilepsie

ZAJÍMAVOST

24. 1. 2023

O epilepsii už asi slyšel každý. Každý si nejspíš také dokáže aspoň částečně představit záchvat, který ji doprovází.

Ale jak vypadá záchvat neepileptický? >> Prakticky stejně jako ten epileptický. Pacient ztratí vědomí, může spadnout na zem a nekontrolovaně sebou "škubat", může se také pomočit. Zpětně si záchvat nebude pamatovat.

Kdo tedy pozná, že jde o neepileptický záchvat? >> Výhradně neurolog. Nejlepším vyšetřením je tzv. video-EEG monitorace.

V čem tkví příčina vzniku? >> Jde o krátkodobé přetížení (a chvilkové "vypnutí") mozku. To může souviset s nadměrným stresem, s traumatickou událostí, silným emočním prožitkem aj.

A nakonec, jak se neepileptický záchvat léčí? >> Pacient většinou dochází k psychoterapeutovi, v jehož společnosti se učí efektivně detekovat, zmírňovat a uvolňovat stres ve svém životě. Antiepileptika by nezabrala, protože ta se používají na záchvaty epileptické. V minimu případů se však vyskytuje epilepsie a neepileptické záchvaty současně...

------------

Ačkoli mají neepileptické záchvaty psychogenní původ, nejsou o nic méně náročné než záchvaty epileptické. Je důležité také tyto příčiny a projevy chápat, nebagatelizovat, neodsuzovat.

Víte, že existují i neepileptické záchvaty?
Víte, že existují i neepileptické záchvaty?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno obnáší muzikoterapie?
Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno obnáší muzikoterapie?

Muzikoterapie

INFORMACE

17. 1. 2023

Že je muzikoterapie formou terapie, která využívá hudbu a rytmus, to už asi všichni víme. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jaké různé techniky zastřešuje?

Podívejme se na možnosti jednotlivých aktivit:

 • práce s rytmem - nejčastěji za využití bubnů nebo vlastního těla či hlasu
 • práce s tichem - být potichu, nechat na sebe působit ticho, vnímat rozdíl mezi tichem a ne-tichem
 • poslech hudby - např. různé hudební styly a jejich vliv na vlastní nálady a pocity
 • rozeznávání zvuků - různý zvuk i tón u hudebních nástrojů, zvuky z přírody nebo třeba z činností každodenního života
 • práce s hlasem - tichý vs. hlasitý, hluboký vs. vysoký, melodie, dynamika...
 • vlastní produkce hudby - široká škála možností
 • "nezvyklé" typy zvuků - např. kytara nemusí sloužit jen ke hraní, naopak hrát můžeme i na jiné předměty než na nástroje (hrnce, pokličky...)

Všechny zmíněné i další (nezmíněné) oblasti se mezi sebou samozřejmě prolínají. Chtěla jsem dnes pouze poukázat na to, jak široký "vějíř činností" se v muzikoterapii nabízí.

A upozornění na závěr: Muzikoterapeutem se nestává každý, kdo hraje na nějaký nástroj nebo pouští druhým hudbu. Pro jakýkoli druh terapie je nutné náležité studium!


Mentální postižení

ZAJÍMAVOST

10. 1. 2023

Mentální postižení (dále jen MP) samo o sobě znamená spoustu specifik. Pokud se k němu přidá ještě porucha autistického spektra, všechny projevy náhle získají úplně nový směr. Ale co když se tohle všechno "doplní" ještě o onemocnění psychiatrické (duševní)?...

ANO, opravdu existují osoby s MP a schizofrenií současně. Lidé, kteří neumí třeba ani napočítat do deseti, ale zároveň trpí depresemi nebo úzkostí. Děti i dospělí s autismem a bipolární poruchou. A další a další.

Takové osoby je velmi obtížné diagnostikovat. S takovými osobami může být těžké komunikovat. Bývá těžké je (úspěšně) léčit. Ale také ony si zaslouží naše pochopení, podporu a přijetí.

------------------------------

NEJSEM PSYCHIATR, nechci jim ani "fušovat do řemesla". Ale považuji za důležité, aby se o této skutečnosti vědělo. ;)

Víte, že člověk s mentálním postižením může mít zároveň psychiatrickou diagnózu?
Víte, že člověk s mentálním postižením může mít zároveň psychiatrickou diagnózu?

Novoroční přání

nebo spíše "RADMILOVÉ"?

3. 1. 2023

Psali jste do komentářů, co byste chtěli všem popřát Vy...

Co z toho vzniklo? Podívejte se sami!

Rozdávejme radost způsobem, který nic nestojí =)