Porucha autistického spektra

Porucha autistického spektra (zkráceně PAS) je specifickou skupinou mentálního postižení. Nemusí nutně znamenat úbytek intelektu, avšak projevuje se ve všech složkách vnímání dění kolem sebe. Někdy se proto uvádí, že lidé s autismem žijí "ve svém vlastním světě".

Mezi nejobvyklejší projevy zařazujeme různě závažné potíže v komunikaci, v sociální interakci a v představivosti (tzv. autistická triáda).

Dříve se PAS vyděloval na několik odlišných skupin, proto i dnes můžete okolo sebe slyšet pojmy jako dětský autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus nebo Rettův syndrom. Vzhledem k provázanosti jednotlivých projevů je však přesnější uvádět pojem porucha autistického spektra, která zahrnuje všechna (i dílčí) specifika prokazující přítomnost nějakého typu autismu.

Pro jedince s PAS jsou nejlépe čitelné vizuální a strukturované údaje. Bývají zvýšeně citliví na různé podněty (zrakové, sluchové aj.), ale jejich práh bolesti je oproti většinové populaci naopak zvýšen. Někteří jedinci s PAS (zejména tzv. PAS+, kteří mají obtíže závažného charakteru) mají tendenci ubližovat sobě nebo ostatním, ale důsledky takového svého jednání si nejsou schopni uvědomit.


Potřebujete zjistit, zda má Vaše dítě autismus?

Je správné, že se rodič stará o své děti. Ale rodič-laik může jen těžko odhadnout, co je ještě v oblasti přirozených norem, a co už je za hranicí, tzv. "abnormální". Přenechte tuto schopnost odborníkovi. Nabízím nezávaznou diagnostiku už od 1 roku věku. Zjistím, zda má Vaše dítě poruchu autistického spektra. Anebo nějakou jinou poruchu. Anebo zjistím, že žádnou poruchu nemá. :)


Máte dítě s PAS a chcete, aby se učilo cizí jazyk?


Zjistěte, jak se cítí jedinec s autismem!

Podívejte se na simulovanou ukázku z obchodního centra přes odkaz níže:

https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM&ab_channel=NationalAutisticSociety