Rettův syndrom

INFORMACE

18. 4. 2023

Pojem, který pomalu - spolu s novou mezinárodní klasifikací nemocí (MKN-11) - pozbývá své oficiální "platnosti". Přesto považuji za důležité ho zmínit, protože je nejen velmi specifický, ale také velmi zajímavý. A také (ne)skutečně náročný na přijetí...

  • Rettův syndrom (dále jen RTT) je typ autismu.
  • Vzniká na genetickém podkladě.
  • Projevuje se téměř výhradně u dívek.
  • Jedinec s RTT se ze začátku vyvíjí jako každé jiné miminko, ale kolem věku 1-3 let se začnou jeho schopnosti výrazně vracet - dítě ztrácí (částečně či úplně) schopnost pohybu i komunikace, objevují se stereotypní pohyby.
  • Dívku s RTT většinou poznáme právě podle specifických pohybů rukou (tleskání, ždímání, kousání, vkládání do úst aj.).
  • Dalším z projevů RTT bývá těžké až hluboké mentální postižení.
  • Objevuje se také výrazná svalová ochablost a emoční nestabilita.
  • Dívky s RTT většinou mají zájem o intenzivní oční kontakt.


Kromě tzv. typického existuje také tzv. atypický Rettův syndrom, při kterém jde o mírnější formu postižení.


----------

Tento článek si neklade za cíl vyjasnit všechny možné projevy Rettova syndromu. Chce spíše upozornit a poukázat na něco, co se ve společnosti vyskytuje nemálo (pravděpodobně u 1 z 10 000 živě narozených), a zaslouží si tak náležitou pozornost.

Víte, co je to Rettův syndrom?
Víte, co je to Rettův syndrom?