Tělesné postižení


Tělesné postižení může mít docela rozličné podoby, od zdeformovaného obličeje přes částečnou až úplnou nehybnost různých částí těla, například až po amputovanou končetinu. Proto také říkat nějaké obecné definice či jiné "pravdy" není docela možné.

Tělesné postižení samo o sobě zpravidla nepostihuje intelekt a je tedy důležité ke všem těmto jedincům přistupovat zcela přirozeně. Obzvlášť podstatné je respektovat je coby komunikační partnery, ať už je jejich vzezření jakékoli - vzpomeňme si v této souvislosti na Stephena Hawkinga, neschopného vlastní řeči, ale "schopného" ve vědě dokonce na světové úrovni. Jemu by se také nelíbilo, když byste s ním vedli hovor a místo na něj byste se dívali do jeho počítače (případně na asistenta). Pro jedince s tělesným postižením je tedy svět relativně otevřený. Postačí jeho bezbariérovost.


Nastoupil k Vám do firmy nový zaměstnanec s tělesným postižením? Chcete se k němu chovat přirozeně (zkrátka "normálně"), ale nevíte, jak na to?