Mimořádné nadání

Co to "mimořádné nadání" vlastně je?

Mimořádné nadání znamená často nejen vysoké IQ (zpravidla nad 130), ale také celou řadu dalších specifik, která se s touto "poruchou" pojí. Je zvláštní nazývat nadání "poruchou", ale ti, kteří někoho mimořádně nadaného znají, jistě uznají, že se v lecčems chová výrazně jinak v porovnání s většinovou společností. A o tom vlastně "poruchy" jsou - když je něco mimo normu.

Jedince s mimořádným nadáním můžeme rozdělovat do dvou základních skupin, které se vyznačují buď velice hlubokým zaměřením na jedno konkrétní téma (které se může v průběhu života měnit), anebo širokým přehledem v různých oblastech. U druhé skupiny bývá, oproti té první, vyšší schopnost socializace.

Jak se mimořádné nadání projevuje v dalších oblastech?

Jedinec s mimořádným nadáním bývá hypersenzitivní (tj. zvýšeně citlivý na různé podněty, které ho obklopují), morálně založený, pravdomluvný (a za pravdu se bijící), ohleduplný vůči světu. Současně mívá vysoké nároky na sebe i na ostatní a projevují se u něj potíže respektovat autority nebo plnit úkoly, které mu nedávají smysl. Naopak u úkolů smysluplných však většinou efektivně hledá nová, neotřelá řešení. :)