Blog

Co můžete letos o Vánocích udělat, aby byli lidé ve Vašem okolí ŠŤASTNÍ?
Co můžete letos o Vánocích udělat, aby byli lidé ve Vašem okolí ŠŤASTNÍ?

Vánoce 2023

ZAMYŠLENÍ

19. 12. 2023

Už jste si asi všimli, že se snažím pravidelně motivovat své čtenáře k přemýšlení... Dnes tomu není jinak.

Co přesně znamená ŠTĚSTÍ?

 • Pro každého něco jiného. Může to být milé překvapení, rodinná pohoda, zdraví (tj. absence nemoci), nebo třeba výhra v loterii.

Některé aspekty ovlivnit nemůžeme. Ale pak je tu také spousta "těch dalších", které jsou plně v naší moci.


Pojďme letos udělat šťastnými ty, kteří jsou nám nejblíže.

SPECKAŘ se Vám ozve zase po Novém roce. Tak šťastné a veselé!


Názvosloví

ZAJÍMAVOST

12. 12. 2023

Pod slovem "slepec" si většina lidí představí nevidomého člověka. Také samotní nevidomí se někdy za "slepce" označují (ačkoli současné názvosloví tento pojem nepřipouští)....

Víte však, jaký je jediný oficiální význam slova SLEPEC?

 • Slepec je rod hlodavců z čeledi slepcovitých.
 • Jsou podobní krtkům, ale nemají žádné viditelné oči.
 • Žijí prakticky jen pod zemí.
 • Pomocí svých řezáků, čenichu a nohou hloubí rozsáhlé nory se složitým systémem tunelů.
 • Žijí v různých oblastech, např. v Turecku až v nadmořské výšce 2 600 m.
 • Rod slepců zahrnuje celkem 13 druhů (např. slepec polní, slepec egyptský, slepec velký aj.).
Víte, co je skutečně SLEPEC?
Víte, co je skutečně SLEPEC?

Myslíte si, že je hodnota IQ dědičná?
Myslíte si, že je hodnota IQ dědičná?

Hodnota IQ

ZAJÍMAVOST

5. 12. 2023

Je hodnota IQ dědičná? Do určité míry určitě ano. --> Ale ta "míra" není až tak vysoko, jak by se mohlo zdát...

Různí autoři se ve svých odhadech velmi liší, někdo přisuzuje dědičnosti až 80 % a jiný třeba jen 50 %.

-------------

Dnes bych se však chtěla zaměřit na tu OVLIVNITELNOU složku inteligence. Jaké faktory hrají roli?

 • socioekonomický status rodiny
 • míra vzdělání rodičů
 • hodnotový žebříček rodiny
 • styl výchovy
 • míra nemocnosti jedince
 • škola (a školka) - a to jak v otázce konkrétní vybrané školy, tak i v otázce pravidelné docházky do ní
 • podnětnost prostředí, které jedince obklopuje

...a také další a další, jako je například psychický stav rodičů, výběr kamarádů nebo i případná institucionalizace dítěte (život v dětském domově apod.)


Co z toho všeho vyplývá? Kdybychom dokázali efektivně zakročit již od začátku ve všech "rizikových" rodinách, průměrně by vyrůstali o něco inteligentnější lidé. A vyšší IQ* by pak zlepšilo život celé společnosti.

*) V tomto textu zaměňuji inteligenci a IQ, jako by šlo o synonyma. Ale synonyma to nejsou, inteligenci nelze tak jednoznačně změřit.


Logopedie

INFORMACE

28. 11. 2023

Většina lidí si návštěvu logopeda spojuje se zdokonalením (nebo prvotním vyvozením) výslovnosti jednotlivých hlásek.

Logopedie se však nezabývá pouze chybějícím L, R, Ř nebo třeba "špatnými" sykavkami. Co dalšího může logoped "řešit"?

 • vyvození řeči jako takové (např. u jedinců s autismem),
 • opětovné "rozhýbání" mluvidel (např. u jedinců po mozkové příhodě),
 • správné dýchání,
 • poruchy sluchu (v součinnosti s dalšími odborníky),
 • rozvoj aktivní slovní zásoby,
 • učení sociálního kontextu komunikace,
 • mluvnicky správná tvorba vět,
 • odstranění koktavosti i jiných vad řeči a hlasu,
 • způsoby neverbální komunikace (obrázky, gesta aj.),

a další... 

Víte, že logoped se nevěnuje pouze výslovnosti?
Víte, že logoped se nevěnuje pouze výslovnosti?

Znáte označení neurodiverzita/neurodivergentní?
Znáte označení neurodiverzita/neurodivergentní?

Neurodiverzita

INFORMACE a ZAMYŠLENÍ

21. 11. 2023

Už jste slyšeli/četli, že sebe nebo někoho jiného někdo označil za "neurodivergentního" (příp. nesprávně neurodiverzního)?

Co to tedy znamená?

 • "Neurodiverzita" je pojem převzatý ze zahraničí.
 • Neurodivergentní je každý člověk, který není tzv. neurotypický (přičemž "neurotypický" je každý člověk s tzv. "typickým" fungováním mozku).
 • Mezi neurodivergentní tedy řadíme všechny osoby, jejichž fungování je již na bázi myšlenkových operací odlišné od většinové společnosti. Patří sem nejen autismus, ale také např. ADHD nebo specifické poruchy učení.

Neurodiverzita přináší do společnosti velké množství VÝHOD (např. ty u lidí s dyslexií můžete číst v příspěvku ze 3. října). My se však snažíme neurodivergentní osoby "natlačit" do našich kolejí. Nerespektujeme plně jejich odlišnost, a učíme je (a mnohdy jim vyloženě "vnucujeme"), jak se mají přiblížit fungování většinové společnosti.

-------------

Poruchu autistického spektra má v ČR asi 1 % lidí. ADHD má cca 5% lidí (v dětství více, v dospělosti méně). Dyslexii má pravděpodobně zhruba 20 % populace, a to nepřičítám ještě samotnou dysgrafii či dyskalkulii. Suma sumárum se jedná o značnou část naší populace.... která by si rozhodně zasloužila více respektu.


Diabetes mellitus

INFORMACE a DOPORUČENÍ

14. 11. 2023

DIABETES MELLITUS neboli cukrovka patří mezi chronická onemocnění, a je způsobena nesprávnou funkcí hormonu inzulínu. Světový den byl pro cukrovku stanoven na 14. listopadu, protože právě toho dne se narodil kanadský lékař Frederick Banting, který spolu se dvěma dalšími kolegy vynalezl lék proti cukrovce - inzulín.

A proč má vlastně cukrovka svůj Světový den?

 • Hlavním cílem je prevence.
 • Cukrovka dnes postihuje asi 10 % Čechů (a na celém světě dalších více než 500 milionů lidí). Každoročně navíc počet "cukrovkářů" významně stoupá.


Jak předcházet vzniku cukrovky?

 • zvýšením pohybu
 • zdravým jídelníčkem - i zdravým životním stylem obecně
 • přiměřenou tělesnou hmotností (obezita je riziko)


Co "nepříjemného" může cukrovka způsobit?

 • špatná funkce až úplné selhání ledvin
 • slepota
 • amputace končetiny


Cukrovka rozhodně není příjemné onemocnění. A když už se jednou objeví, trvá až do konce života. Přitom si za ni často můžeme sami...

Víte, že dnes, 14. listopadu, je Světový den diabetu?
Víte, že dnes, 14. listopadu, je Světový den diabetu?

Myslíte si, že může hudba rozvíjet pozornost?
Myslíte si, že může hudba rozvíjet pozornost?

Hudba a pozornost

INFORMACE a ZAMYŠLENÍ

7. 11. 2023

Samozřejmě, že ANO! Hudba totiž pozornost přímo "vyžaduje" - a to zejména při její aktivní produkci (hra na hudební nástroj, zpěv).

 • Lidé s poruchou pozornosti (ADD, ADHD) mohou úroveň své koncentrace cíleně zvyšovat. Stačí k tomu, když se budou učit hrát na nějaký nástroj, nebo třeba zpívat. Stejně dobře by posloužil i vědomý poslech hudby (a s ním související hry - např. proslulé "štronzo").
 • Pozornost a paměť je u hudebních aktivit nezbytnou součástí. Bez zacílené pozornosti a paměti se nenaučíte ani zazpívat vybranou písníčku, natož ji zahrát na hudební nástroj.
 • Při učení se písničky jde tedy o záměrnou aktivaci své vlastní pozornosti. A čím častěji svoji pozornost aktivujeme/trénujeme, tím se stává v podstatě výkonnější.
 • Každý má onu "výchozí polohu" jinde: někdo je schopen se už v předškolním věku soustředit 30 minut, pro jiného představuje i pár minut značné potíže. A právě proto je dobré vědět nejen to, že je MOŽNÉ svoji pozornost zdokonalovat, ale také ČÍM je vhodné ji trénovat!

Máte-li dítě s ADHD / ADD, doveďte ho třeba na kroužek klavíru nebo zpěvu. ;)

------------

Nakonec bych ráda zmínila, že hudba, zpěv a hra na libovolný hudební nástroj v sobě skýtají ještě další nesporné výhody. Za všechny jmenujme například rozvoj sluchového vnímání, které je důležité nejen pro správný vývoj jazyka a řeči, ale také pro školní úspěšnost...


Dokumentární film

DOPORUČENÍ

31. 10. 2023

MOJE NOVÁ TVÁŘ (2023)

Silný příběh. Silný dokument.

A neuvěřitelně silná žena.


Doporučuji všem.

Už jste viděli film Moje nová tvář?
Už jste viděli film Moje nová tvář?

Myslíte si, že umí každý neslyšící odezírat ze rtů?
Myslíte si, že umí každý neslyšící odezírat ze rtů?

Neslyšící

ZAMYŠLENÍ

24. 10. 2023

Další jednoduchá odpověď na jednoznačnou otázku: NE, každý neslyšící nemá schopnost odezírat ze rtů.

Někteří však odezírají velmi dobře. Co je důležité vědět?

 • Ne každý člověk má pro odezírání vlohy. Podobné je to např. s hudebním sluchem, také v oblasti hudby mají někteří "lepší" vlohy než jiní.
 • Pro jedince, kteří ohluchli až v dětství nebo později, je odezírání přirozeně snazší - znali totiž mluvenou podobu češtiny a pravděpodobně ji také sami používali. Rozdíly v postavení mluvidel mají tedy nejen "odkoukané", ale také osobně prožité (slyšené).
 • Odezírání (v ČR) se opírá o jazyk český, nikoli o jazyk znakový. Pro jedince neslyšící, kteří komunikují od narození ve znakovém jazyce, jde tedy vlastně o cizí jazyk - a odezírat cizí řeč je vždy docela obtížné...
 • Pro úspěšné odezírání ze rtů je nutné dodržet několik zásad, mezi které patří např. správné postavení komunikujících, přiměřené tempo řeči, vhodné osvětlení... Ale také znalost tématu/kontextu rozhovoru.
 • Úspěšné odezírání obvykle neznamená, že by jedinec rozšifroval 100 % komunikovaného obsahu. A to nejen kvůli podmínkám a individuálním odlišnostem "mluvy" u jednotlivých osob, ale také čistě proto, že některé pohyby rtů mohou být shodné pro různé souhlásky/slabiky/slova.


ZAJÍMAVOST na závěr: Technologický vývoj umožňuje pokrok právě i u tématu odezírání ze rtů. Již několik let je tak počítač "šikovnější" odezírač než většina lidí...


Jedinečnost

ZAMYŠLENÍ

17. 10. 2023

... Souhlasíte? ;)  

"Nejzajímavější lidi, které najdete, jsou ti, kteří vám nebudou zapadat do vašich šuplíků. Oni si udělají svoje vlastní." (Dr. Temple Grandin)
"Nejzajímavější lidi, které najdete, jsou ti, kteří vám nebudou zapadat do vašich šuplíků. Oni si udělají svoje vlastní." (Dr. Temple Grandin)

Jak si představujete SNOEZELEN?
Jak si představujete SNOEZELEN?

Snoezelen

INFORMACE

10. 10. 2023

Před dvěma lety jsem napsala jeden ze svých prvních příspěvků, ve kterém jsem zároveň slíbila, že se ke snoezelenu ještě vrátím... Tak, dnes je ten den.

Jak si tedy představit SNOEZELEN?

 • Snoezelen (čti snuzelen) je obvykle malá místnost, bez oken a také odhlučněná, aby nepřenášela žádné rušivé podněty zvenku.
 • Mezi základní vybavení snoezelenu patří vodní postel a další relaxační "předměty" - optická vlákna, bublinkový sloup, hebké deky a polštáře, nebo i houpací křeslo...
 • Po celou dobu pobytu klienta/klientů se obvykle pouští příjemná, klidná hudba a promítají se buď "hvězdičky", anebo jiný relaxační vizuální podnět na strop nebo na stěnu.
 • Ve chvíli, kdy je postaráno o polohu těla, hmat, sluch i zrak, může přijít na řadu ještě i chuť a čich (variabilitu těchto možností nechám na představivosti každého z vás ).
 • Každý snoezelen bývá určitým způsobem modifikován na míru klientům, kteří jej navštěvují - jiné vybavení budou mít děti s poruchou autistického spektra, a jinou např. klienti s Alzheimerovou chorobou...

Základním cílem této terapie je kromě navození bezpečného a příjemného pocitu především vyvolání smyslových pocitů. Za mě je to však především dokonalý prostředek k opravdové relaxaci...Pokud jste snoezelen ještě nenavštívili, najděte si příležitost!


Dyslexie

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI

3. 10. 2023

DYSLEXII (nebo také "specifickou poruchu čtení") obvykle lidé považují za nevýhodu. Za poruchu. Nebo dokonce za nemoc..

Ani ve školním prostředí nemá dyslexie velký přínos - obvyklé způsoby výuky zaměřené na "biflování" těmto lidem vyloženě neprospívají.

Ale jejich intelekt ovlivněn není. Navíc mají, dle výzkumů posledních let, oproti většinové populaci mnohé výhody...

Co můžeme jedincům s dyslexií závidět?

 • Mívají lepší prostorovou představivost. Tuto dovednost mohou využít např. při studiu technických oborů (architektura, inženýrství aj.).
 • Dokážou skvěle uvažovat v kontextu namísto zbytečného soustředění se na detaily.
 • Bývají výjimečně schopní v oblasti kreativity a inovace.
 • Pamatují si informace ze zkušeností, a pamatují si je v příbězích. (Lidé bez dyslexie mají tendenci udržovat v paměti informace kusé, spíše nepropojené.)
 • Dokážou dobře přemýšlet také v oblastech, které jsou dynamické nebo nekompletní.
 • Jsou také schopni předvídat další vývoj. (Využitelné v podnikání, v ekonomii apod.).
 • Umí myslet propojeně a rozeznávat podobnosti, analogie i různé kauzální vztahy.


Možná jste si právě vzpomněli na někoho, kdo sice dyslexii má, ale ve zmíněných dovednostech nevyniká. Také to je možné, jelikož výjimky existují všude.‍ Z principu odlišného fungování mozku je však, díky častějšímu propojování mozkových hemisfér, víceméně jisté, že tyto výzkumy jdou správnou cestou. Někteří vědci dokonce věří, že právě jedinci s dyslexií (a jejich schopnost hledat nová řešení) umožnili lidskému druhu přežít.

Myslíte si, že může být dyslexie výhodou?
Myslíte si, že může být dyslexie výhodou?

S vozíkem do Prahy...

aneb Je naše hlavní město opravdu bezbariérové?

PAVLA SMOLKOVÁ (29. 9. 2023)

Leželo mi to v hlavě celé prázdniny, ale teprve dnes jsem se dostala k sepsání článku. V červnu jsme totiž vyrazili se třídou na výlet. Do Prahy. Žáci ve školách zřízených dle par. 16 odst. 16 školského zákona se obvykle nevzdělávají v nikterak početných skupinách a navíc mám ve třídě asistentku, mohla jsem si tedy v klidu "troufnout" se třídou vyrazit. Jedinou menší potíž představoval vozík, který se v naší třídě dočasně vyskytoval z důvodu proběhlé (a zdařilé) operace...

Budu upřímná, s vozíkem mnoho zkušeností nemám. Ale nebylo vůbec na místě přemýšlet, že bychom skrze jednoho takového žáka naplánovali výlet jinam. Ostatní už se navíc do Prahy moc těšili. Maminku tohoto žáka jsem tedy sebevědomě přesvědčila, že ona i syn samozřejmě pojedou s námi... A sama jsem se začala nervovat, co všechno bude taková "čára přes rozpočet" ovlivňovat:

 • CESTA DO PRAHY - Jediný přímý vlak, který od nás do Prahy jezdí, nemá bezbariérové vozy. Po zvážení všech "pro" a "proti" týkajících se objízdné, bezbariérové trasy (zvýšení nákladů pro všechny, stres a časový tlak ohledně přestupu na nádraží, které bylo zrovna v rekonstrukci), ale také po úporných a nevyslyšených prosbách o vypůjčení školního auta, jsem se rozhodla zůstat při původní variantě. Prý když nebudu potřebovat jejich dopomoc a když si žáka zvládnu vynést do vlaku na zádech, nebude s tím problém. Tak se nakonec také stalo.

 • DOPRAVA PO MĚSTĚ - Neměla jsem strach předem, ale možná jsem se měla nějak více připravit. Protože nacpat se s vozíkem a několika dalšími žáky do jednoho z těch naštěstí-zrovna-bezbariérových vozů... No, nebylo to zrovna snadné.

 • WC - Bylo nutné zajistit pravidelné zastávky u bezbariérových toalet. Jak zjistit předem, zda v Praze vůbec nějaké jsou a kde se nacházejí? S tímto mi pomohli kamarádi z Prahy a stránky www.vozejkmap.cz . Nebýt mého velmi slabého smyslu pro orientaci ve městě by tato část fungovala skvěle.

 • LANOVKA NA PETŘÍN - Dočetla jsem se předem, že bezbariérová nebude. A bylo to tak. Naštěstí je náš žáček natolik lehký, že jsem i v tomto případě mohla využít svá záda. Příjemné to (pro mě) nebylo, ale zážitek to (pro všechny) byl. A to se počítá!

 • ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ - Volala jsem do bludiště předem a domluvili jsme se, že vozík nesmí pouze do jedné místnosti ze tří. Realita pak dopadla nad očekávání pozitivně, a maminku s žákem nakonec pustili i do toho proslulého zrcadlového bludiště.

 • METRO - Bylo součástí plánované trasy čistě proto, aby se žáci svezli také metrem (mnozí z nich poprvé v životě). Jenže, zdaleka ne všechny zastávky jsou přizpůsobené vozíčkářům. Seznam těch bezbariérových jsem našla bez problémů, ovšem naplánovat odpovídající trasu tak, abychom se příliš nevyklonili z našeho směru, bylo vyloženě obtížné. Jedno řešení jsem (spolu se zastávkou v bezbariérovém WC) nakonec vybrala. V reálu jsme pak docela uspěchaní dorazili k té zastávce metra, a tam jen schody. Žádný výtah. Po chvíli jsem si všimla cedule pro bezbariérový vstup - 350 m okolo celé budovy! Nezbývalo mnoho času. Naložila jsem tedy vozíčkáře znovu na záda, maminka s asistentkou snesly prázdný vozík. Podobně jsme to pak udělaly také s cestou ven z metra...


SUMA SUMÁRUM: Jaké postřehy z našeho výletu plynou, a na co bych si příště dala větší pozor?

 1. Je nezbytně nutné buď dobře znát Prahu, nebo naplánovat vše s předstihem.
 2. Je nezbytně nutné počítat s nečekanými časovými prodlevami, ať už se týkají vystupování z vlaku s dítětem na zádech, nebo třeba hledání a zajišťování opravdu bezbariérového chodníku (my jsme měli dost smůlu na všelijaké rekonstrukce fasád apod.).
 3. Bezbariérová WC nemusí vypadat tak, jak vypadají na fotce na netu.
 4. Bezbariérový vstup nemusí být tam, kde ho očekáváte.
 5. Bez notné dávky nadšení a optimismu (v mém případě ještě i fyzické síly) se raději do hlavního města s vozíkem vůbec nevydávejte. Zvolte si spíše nějakou méně zalidněnou destinaci. O:)

Inkluze

ZAMYŠLENÍ

26. 9. 2023

Pojďme se všichni zamyslet! Co se podle Vás nejlépe hodí na konec této věty? ... Návrhy pište do komentářů.

------------

Já navrhuji na konec věty "POSTOJ". Postoj, který umožňuje samotnou existenci opravdové inkluze. Protože bez patřičného (respektujícího) postoje/přístupu inkluze zkrátka nevznikne...  

Prostředek -> propojuje to, maže stereotypy, posouvá společnost ...a zejména ty jedince, kteří by ve školách speciálních (dle par. 16 odst. 9 školského zákona) nedosáhli svého potenciálu a jedinci v běžných školách by nepoznali osobu se znevýhodněním a nevěděli by, jak k nim přistupovat ->>> vzájemně obohacující prostředek

Lucka S.

Začlenění

lucka.h

Prostředek je trefné slovo Je to prostředek, se kterým se ale musí zacházet velmi citlivě a opatrně, aby sloužil opravdu k tomu, k čemu píše Lucka S.

Martin S.


Boccia

INFORMACE

19. 9. 2023

Boccia (čti "boča") je druh sportu pro těžce tělesně postižené. Nejvíce je připodobňován francouzské hře PÉTANQUE ("petank"). Ale míčky jsou kožené a lehčí, povrch je naopak rovný a hladký...

 • Boccia patří mezi paralympijské sporty. Dokonce je - spolu s goalballem - jediným ze dvou paralympijských sportů, jejichž alternativa neexistuje na "běžných" olympijských hrách.
 • Při boccie hrají proti sobě dva jednotlivci, páry nebo tříčlenné týmy a snaží se své míčky dostat co nejblíže bílému míčku (jack). Skupiny mohou být smíšené, pohlaví zde nehraje žádnou roli.
 • U jedinců s výrazně omezenou schopností pohybu se využívá tzv. rampa, po které míček v podstatě sklouzne. Nastavuje se vždy směr (kvůli zacílení) a náklon rampy (kvůli rychlosti).
 • Některé kategorie hráčů potřebují k ruce asistenta. Pouze u kategorie s nejnižší pohyblivostí je možná přímá dopomoc asistenta při hodu míčkem, avšak i za těchto okolností musí stát asistent zády k hracímu poli a nesmí se do něj dívat - hráč tak zůstává hlavním aktérem. Naklonění i směr rampy může být s asistentem komunikován například i jen pohybem očí.


------------

Nejlepším českým hráčem boccii je v současné chvíli Adam Peška. Jen za loňský rok nasbíral zlato na Letních paralympijských hrách v Tokiu, a bronz na mistrovství světa v Riu de Janeiro.

Připadá jen mně, že o českých paralympionicích se mluví výrazně méně než o českých olympionicích?...

Víte, co je to BOCCIA?
Víte, co je to BOCCIA?

Myslíte si, že je možné autismus vyléčit?
Myslíte si, že je možné autismus vyléčit?

Porucha autistického spektra

ZAMYŠLENÍ a INFORMACE

12. 9. 2023

Jednoduchá otázka, a také jednoduchá odpověď: NE. Autismus není možné vyléčit.

Správně zvolenou intervencí lze však autistické projevy zmírnit - u některých jedinců se poté podaří dokonce i plné začlenění do společnosti (až natolik, že je okolí nerozezná).

A co si představit pod tou "správně zvolenou intervencí"?

 • Skupina osob s poruchou autistického spektra je právě tak rozmanitá, jak si jen dokážete představit. Upřednostnit jeden výchovně-vzdělávací styl před druhým mi tak nepřipadá vhodné, protože nemusí fungovat u každého. (Přestože svého "favorita" mám. )

Právě volba správného přístupu k autistům je jedním z největších otazníků dnešní doby - v oblasti speciální pedagogiky, a světové názory se velmi různí. Je proto důležité vybírat pečlivě, vědomě a s ohledem na doporučení, zkušenosti a také na individuální možnosti odborníků...

Jaký přístup preferujete u lidí s autismem Vy? Máte zkušenosti s programy ABA, Son-rise, Strukturované učení nebo Teacch? Nebo máte nějaké vlastní "tipy a triky"? Napište mi!


Poruchy pozornosti

ZAJÍMAVOST a INFORMACE

5. 9. 2023

... a u dívek je zase častější porucha ADD.

Jaký že je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl?

 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Takové dítě obvykle "vydrží" u jedné činnosti velmi krátce, jeho pozornost (a tělo , nebo alespoň jeho části - ruka , prst ...) se obvykle rychle pohybuje po okolí. Ve školním prostředí je obvykle takový žák považován za neposedného, vyrušujícího, zlobivého. >>> Podobné chování nicméně nepoukazuje vždy na ADHD, příčina může být úplně jinde (např. touha na sebe upozornit).
 • ADD (Attention Deficit Disorder) je také vlastně ADHD, které však postrádá onu složku hyperaktivity. Také ADD je porucha pozornosti, nicméně ztráta pozornosti zde nevyúsťuje v žádné hlučné či vyrušující projevy. Dítě se obvykle zahledí a zkrátka přestane vnímat, co se děje kolem něj. >>>Také toto chování může mít zcela jiné příčiny (např. epileptický záchvat).

Pokud se nad výše uvedenými fakty zamyslíme a sami zavzpomínáme na období naší školní docházky, jistě bychom statistikám dali za pravdu - vždyť hyperaktivita je opravdu častější u chlapců než u dívek...

Nakonec bych ráda připomněla, že oba syndromy ADD i ADHD žádným způsobem neovlivňují intelekt dítěte (ani dospělého) . O tom, že však žáci s AD(H)D často dostávají horší známky, než si zaslouží, napíšu zase někdy příště.

Víte, že porucha ADHD se vyskytuje 3x častěji u chlapců než u dívek?
Víte, že porucha ADHD se vyskytuje 3x častěji u chlapců než u dívek?

Víte, že pojem canisterapie se v ČR používá již 30 let?
Víte, že pojem canisterapie se v ČR používá již 30 let?

Canisterapie

ZAJÍMAVOST

29. 8. 2023

Že mají psi (a také další zvířata)  určité léčivé schopnosti, to se ví už dávno. Dokonce tak dávno, že ani nelze označit konkrétní období.

Dlouhou dobu však neexistoval žádný ucelený koncept, který by psy a terapii skutečně a efektivně propojil... A pak přišla významná česká průkopnice PhDr. Jiřina Lacinová. Právě ona v roce 1993 vymyslela a poslala do světa pojem CANISTERAPIE (inspirovala se latinským výrazem pro psa - canis a řeckým překladem pro léčbu - therapeia).

Teprve od nás se pojem "canisterapie" dostal do zahraničí. Přitom v některých státech ho dodnes prakticky neznají (např. v angličtině stále převažují pojmy jako "dog therapy", "therapy dog" aj.)...

Také jste teď na paní Lacinovou vyloženě hrdí? =)Zrakově postižení

ZAJÍMAVOST

22. 8. 2023

Chtějí se obléknout vkusně, nebo třeba jen vyprat prádlo stejné barvy. Jak nevidomí rozlišují barvy?...

K rozpoznání různé intenzity i odstínů jednotlivých barev slouží tzv. INDIKÁTOR BAREV. Je to přístroj, který padne přesně do ruky, obsahuje snímač a většinou dvě až tři tlačítka, kterými se ovládá. Indikátorů barev existuje vícero druhů:

 • jednoduché, levné a funkční Colorino (více info zde)
 • dražší a "šikovnější" ColorStar (dříve ColorTest, ukázkové video zde)
 • Existují také různé aplikace do mobilu, které se funkci indikátoru snaží nahradit, avšak jejich úroveň zatím ještě zdaleka nedosahuje výsledků ColorStaru.


------------

Dokážete si představit, že byste byli nevidomí? Co by vám z hlediska barev vadilo/chybělo nejvíce?

>> Já si třeba podle barvy vybírám sprchový gel, a nedokážu si představit, že by to bylo jinak. O_o

Víte, jak nevidomí rozlišují barvy?
Víte, jak nevidomí rozlišují barvy?

Víte, že klinický logoped je (na rozdíl od školního) zdravotnický pracovník?
Víte, že klinický logoped je (na rozdíl od školního) zdravotnický pracovník?

Logopedie

INFORMACE

 15. 8. 2023

Aby se jedinec mohl stát logopedem, je nutné nejprve vystudovat Bc. + navazující Mgr. program v oboru speciální pedagogika - specializace logopedie, surdopedie. K výkonu pozice ve školství je tento titul plně dostačující a jedinec může nastoupit např. na pozici školního speciálního pedagoga (nebo i konkrétněji školního logopeda).

Chce-li však náš jedinec být logopedem KLINICKÝM, tedy pracovat samostatně a v rámci zdravotnictví, čeká ho ještě další speciální průprava:

 • postgraduální vzdělávání v oboru klinická logopedie
 • povinná praxe pod supervizorem (tj. soukromým nebo veřejným klinickým logopedem) nejméně 2 roky
 • atestační zkouška

Teprve po úspěšném zvládnutí všech těchto podmínek se logoped stává plnohodnotným klinickým logopedem (je zařazen jako tzv. zdravotník nelékař) a od této chvíle může samostatně vykonávat veškeré úkony související s péčí o osoby s narušenou komunikační schopností (prevence patologických jevů u všech aspektů řeči, stanovování diagnóz, logopedická intervence).

Měl někdo z vás možnost porovnat na vlastní kůži přístup logopeda školního a klinického? Napište mi a podělte se o své dojmy!  


Názvosloví

ZAJÍMAVOST

8. 8. 2023

Tento výraz, který patří do aktivního slovníku mnohých z nás, označoval dříve člověka slabomyslného, tedy s určitou mírou mentálního postižení. O tom, proč se musí v oblasti speciální pedagogiky neustále měnit terminologie, ale dnešní příspěvek nebude. To až někdy příště.

Pojďme se teď podívat na skutečný původ samotného slova DEB*L:

 • Slovo DEB*L pochází z latinského výrazu "debilis", který sám o sobě znamená nejen slabomyslný, ale také - a původně pouze - slabý. (Francouzštináři mi jistě dají za pravdu, že také výraz "débile" se právě ve významu slabého ve fr. běžně používá.)
 • Latina ráda vytvářela slova pomocí různých předpon a přípon, a stejné pravidlo se vztahuje také na slovíčko debilis. Jde o spojení předpony de- (ve významu "od, pryč") a habilis ("schopný", "silný").

Ten, kdo nemá sílu, je tedy slabý.


------------

Možná jsem dnešní příspěvek napsala proto, že mě nesmírně baví lingvistika. Možná ale hlavně proto, abych poukázala na ten paradox: Je něco špatného na tom být "slabý"? Není v některém ohledu "slabý" každý z nás? A proč by se měl kdokoli druhému za "slabost" posmívat, nebo si na něm dokonce vylévat zlost? Nedalo by se to celé pojmout jinak? A nemělo by to celé BÝT úplně JINAK?...

Víte, odkud se vzalo slovo "debil"?
Víte, odkud se vzalo slovo "debil"?

Myslíte si, že neslyšící rodiče mají také neslyšící děti?
Myslíte si, že neslyšící rodiče mají také neslyšící děti?

Sluchové postižení

ZAJÍMAVOST

18. 7. 2023

Neslyšícím rodičům se sice občas narodí také neslyšící děti, ale to je jen minimum případů. Výzkumy ukazují, že 90-95 % dětí neslyšících rodičů je normálně slyšících.

Slyšící děti neslyšících rodičů (CODA - Children of Deaf Adults) mají ve svém životě mnohá specifika, která u jiných dětí nenajdeme.
Například:
 • CODA bývají hned odmalička bilingvní (tedy naučí se znakový jazyk i rodný jazyk), protože kromě času s rodiči tráví čas také se "slyšící" populací - nejčastěji prarodiči, později v mateřské a základní škole.
 • CODA žijí ve dvou kompletně odlišných světech zároveň - komunita neslyšících má vlastní styl života, vlastní kulturu, vlastní vtipy, vlastní akce...
 • CODA jsou často staveny do role tlumočníka pro své rodiče, což může mít specifický vliv na jejich dospívání (jsou "nuceni" dospět dříve)

Zkuste si sami představit, jaké by bylo být dítětem neslyšících rodičů. Co všechno by muselo fungovat jinak?...

Autismus

CITÁT

11. 7. 2023

Jeden z mých oblíbených citátů...

Myslím, že není potřeba cokoli dodávat. :)

"Pokud jste potkali jednoho člověka s autismem, tak jste potkali JEDNOHO člověka s autismem." (Dr. Stephen Shore)
"Pokud jste potkali jednoho člověka s autismem, tak jste potkali JEDNOHO člověka s autismem." (Dr. Stephen Shore)

Víte, že osoba závislá na péči si téměř nemůže vybrat, jak svůj příspěvek na péči využije?
Víte, že osoba závislá na péči si téměř nemůže vybrat, jak svůj příspěvek na péči využije?

Příspěvek na péči

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

4. 7. 2023

"Osoba závislá na péči" je ve zkráceném znění kdokoli, kdo není dlouhodobě schopen samostatně a soběstačně zvládat několik až všechny z deseti základních okruhů životních potřeb.
---> Po podání žádosti o příspěvek na péči přijde situaci vyšetřit sociální pracovník a nazná-li, že žadatel je skutečně méně či více závislý na pomoci druhé osoby, je příspěvek v určité míře přiznán (existují tzv. čtyři stupně závislosti).

Ačkoli je příspěvek na péči připsán osobě závislé, jediný možný způsob využití je jeho předání tomu, kdo pečuje (osobě blízké, osobě vzdálenější - asistentovi, anebo vhodné sociální službě).
Do oné "péče" by přitom mohly spadat také další "věci", na které však příspěvek využít nelze. Schválně, napadne vás nějaký příklad?

 

>>> Přemýšlejte, pište, komentujte! <<<

Aspergerův syndrom

FILM

27. 6. 2023

Doporučuji podívat se na poutavý film Temple Grandinová, který je pojmenovaný po dosud žijící americké etoložce a ochránkyni zvířat.


Aspergerův syndrom (dále jen AS) patří mezi poruchy autistického spektra, na první pohled bývá obvykle skrytý a teprve po delší chvíli poznáme, že takový člověk přemýšlí i vnímá odlišně než většina společnosti.


Podobně jako ostatní jedinci "na spektru", také lidé s AS přemýšlejí v obrazech:
"Jsem vizuální myslitelka, můj mozek nepracuje s jazykem. Můj mozek je jako Google Images." (Temple Grandinová, později)

Více informací se dozvíte ve filmu. Mějte však na paměti, že každý jedinec s jakýmkoli typem autismu je vždy originální -> nedají se tudíž "zaškatulkovat" do pevného vzorce. ;)
O ženě s Aspergerovým syndromem podle skutečného příběhu. Temple Grandin.
O ženě s Aspergerovým syndromem podle skutečného příběhu. Temple Grandin.

Víte, že fantomová bolest se léčí pomocí iluze?
Víte, že fantomová bolest se léčí pomocí iluze?

Fantomová bolest

ZAJÍMAVOST

20. 6. 2023

Fantomová bolest je vlastně bolest v místě, které už není součástí lidského těla.

Obvykle se s fantomovou bolestí setkáváme u amputovaných končetin (horních i dolních), ale výjimkou nejsou ani další odebrané části těla - včetně vnitřních orgánů.

Zbavit se fantomové bolesti může být velmi obtížné. Mezi oblíbené způsoby léčby patří například tzv. zrcadlová terapie, která je však zcela založena na iluzi.

A jak taková zrcadlová terapie vypadá?...
 • Pacient si sedne do speciální zrcadlové krabice tak, aby svoji amputovanou (nebo ochrnutou) končetinu neviděl.
 • Zdravá polovina se pak odráží v zrcadle a pacient v podstatě vidí svoji pravou i levou končetinu zcela funkční.
 • Pomocí různých cílených pohybů dostává mozek informace, že jeho končetina se normálně hýbe. Ale nejde o pohyb chybějící končetiny, nýbrž o sledování obrazu končetiny zdravé.
 • Mozek je přechytračen, fantomové bolesti i další pocity obvykle ustupují.

Zrcadlová terapie ("mirror therapy") byla vyvinuta v 90. letech minulého století v Americe. ;)

Sociálně podmíněné mentální postižení

ZAJÍMAVOST

13. 6. 2023

Sociálně podmíněné mentální postižení, nebo také soc. podmíněná mentální retardace (dále jen SPMP), je pojem ve své podstatě dosti děsivý.

SPMP vlastně vyjadřuje, že jedinec může být označen za mentálně postiženého "pouze" kvůli nedostatečné stimulaci vhodnými podněty. O skutečné mentální postižení (dále jen MP) však v takovém případě nejde.


K nedostatečné stimulaci může docházet...
- vlivem různých tělesných či smyslových vad (např. nevidomé dítě se ke všem informacím dostává obtížněji, může pak v porovnání s vrstevníky působit jako pomalejší),
- vlivem citové deprivace,
- vlivem nevhodné výchovy (s přílišnými nebo i příliš nízkými nároky),
- a ze všeho nejčastěji vlivem nevhodného, zpravidla sociálně slabého prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Ve zdravém, přirozeně podnětném prostředí by jedinec se SPMP mohl vykazovat vyšší intelekt o 10 až 20 bodů oproti naměřeným hodnotám (dnešní používané testy nedokážou odlišit MP od SPMP), což může znamenat rozdíl až celého jednoho pásma inteligence.

A v čem se tedy SPMP od běžného MP liší?
 • SPMP je získané (obvykle vzniká vlivem špatného prostředí), MP je vrozené (vzniká narušením centrální nervové soustavy).
 • SPMP se pro laika projevuje velmi podobně jako MP, jedinec se SPMP však nemívá narušenou motoriku a také se obecně učí rychleji, než by se vzhledem k mentálnímu postižení očekávalo.
 • Změnou nepodnětného prostředí na podnětné a celkově vhodným působením je možné intelekt dítěte se SPMP znatelně zvýšit. To u běžného MP pochopitelně nelze...
Víte, jak rozpoznat sociálně podmíněné mentální postižení?
Víte, jak rozpoznat sociálně podmíněné mentální postižení?

Myslíte si, že mají nedoslýchaví a neslyšící současně potíže s rovnováhou?
Myslíte si, že mají nedoslýchaví a neslyšící současně potíže s rovnováhou?

Sluchové postižení

ZAJÍMAVOST 

6. 6. 2023

Rovnovážné centrum je uloženo v uchu. Sluch je taktéž spojen především s uchem... A proto by podobná teorie měla dávat smysl.

Současně si vzpomínám na své neslyšící spolužáky z VŠ, kteří nám ukazovali, jak při stoji se zavřenýma očima začnou do vteřiny padat...‍

Nicméně celá záležitost je poněkud komplikovanější. Podívejme se na některá fakta:
 • V první řadě, zatím nám chybí dostatečné množství výzkumů.
 • Někteří jedinci se sluchovým postižením (dále jen SP) mají prokazatelně zároveň i potíže s udržením rovnováhy.
 • Není však pravda, že každý jedinec se SP by měl rovnovážné problémy.
 • Není ani pravda, že každý s poruchou rovnováhy má zároveň potíže se sluchem.

Vše tedy závisí na mnohých dalších okolnostech, mezi které řadíme místo a období vzniku poruchy (jedné, druhé nebo obou) , narušení či nenarušení dalších rovnovážných subsystémů (zrak, somatosenzorika), schopnost kompenzace poruchy konkrétním jedincem aj.

Pokrok vědy

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI 

30. 5. 2023

Všichni se asi shodneme, že...
- Pokrok je obecně důležitý.
- Pokrok vědy je extrémně důležitý.
- Někdy s sebou pokrok (vědy) nese určité mínusy a rizika, ale jindy znamená velkou úlevu, zjednodušení a přínos.


...a právě u PŘÍNOSU bych se chtěla dnes zastavit.
 • Pokrok vědy ve speciálně pedagogických souvislostech nám umožňuje například předem zjistit, zda bude mít očekávaný potomek Downův syndrom nebo jinou vrozenou vadu.
 • Pokrok vědy umožňuje také vyšší úspěšnost operací u těch, kteří by jinak byli nemocní, nemohoucí nebo dokonce neživoucí.
 • Pro pacienty s amputovanou končetinou jsou už kromě běžných protéz k dostání i tzv. protézy bionické - propojitelné s impulzy v mozku a následně použitelné jako (prakticky) běžná ruka nebo noha.
 • Pokrok vědy umožňuje dokonce i samovolný pohyb člověku, který byl několik let ochrnutý (viz např. https://www.denik.cz/veda/muz-znovu-chodi-implantaty.html).

No nejsou to úžasné věci? ;)

----------

Určitě jsem na některý z dalších důležitých aspektů zapomněla, budu ráda, když mě doplníte. :)

Uvědomujete si, co všechno umožňuje pokrok vědy?
Uvědomujete si, co všechno umožňuje pokrok vědy?

Víte, co je to ergoterapie?
Víte, co je to ergoterapie?

 Ergoterapie

 INFORMACE 

23. 5. 2023

Ergoterapie se dříve definovala jako "léčba prací", avšak tento pojem není zrovna vyhovující...

Ergoterapie se totiž netýká pouze "práce" jako takové, ale také každodenních činností a volnočasových aktivit. Oficiálním zastřešujícím pojmem by tak bylo tzv. smysluplné zaměstnávání.

Co to ta ergoterapie tedy je?
 • Obecně jde o (terapeutický) přístup, který svému klientovi napomáhá k osamostatnění a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře. O soběstačnosti se můžeme bavit například v otázkách ranní rutiny, stolování, nazouvání bot, hygieny a v mnohých dalších.
 • Pokud je soběstačnost omezena, bývá to způsobeno postižením fyzickým, smyslovým nebo mentálním, případně i sociálním znevýhodněním. Takové omezení může přitom být buď vrozené, nebo získané kdykoli v průběhu života (po úrazu, nemoci aj.).
 • Ergoterapie podporuje soběstačnost, ale zároveň nikdy nejde přes limity a respektuje klienta s takovými schopnostmi a dovednostmi, jaké aktuálně má. Jedním z důležitých doprovodných cílů (i prostředků) ergoterapie je i klientův dobrý pocit.

Echolokace

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

16. 5. 2023

Echolokace je v podstatě orientace v prostoru na základě odrazu zvuku. Mezi nejznámější "aktivní uživatele" této metody patří netopýři a delfíni, ale není cizí ani některým hlodavcům či konkrétním druhům ptáků.

 • Většina lidí vůbec nepřemýšlí nad tím, jestli by se echolokaci měla (nebo chtěla) naučit. Existuje však jistá skupina osob, pro kterou je tato dovednost více než užitečná: nevidomí.
 • Echolokace se nedaří všem na první pokus, někdo pro ni má přirozeně lepší vlohy.
 • Navíc, podobně jako každou jinou schopnost je i echolokaci nutné náležitě trénovat, aby se nevidomý naučil bezpečně pohybovat ve vnějším i vnitřním prostředí.

Jak se echolokace učí, to si řekneme zase někdy příště.

Mezitím se můžete podívat třeba na to, jak jezdí nevidomý muž na kole.

Co si myslíte o tom, jestli se člověk může naučit echolokaci?
Co si myslíte o tom, jestli se člověk může naučit echolokaci?


Víte, co je to video modeling?
Víte, co je to video modeling?

Video modeling

ZAJÍMAVOST

9. 5. 2023

Video modeling (dále jen VM) je v podstatě "video návod".

 • Nejčastěji se u nás používá u dětí s poruchou autistického spektra.
 • Princip VM spočívá v natočení videa, které zobrazuje žádoucí chování v nějaké konkrétní situaci (obouvání, jezení příborem, chování u lékaře apod.).
 • Přidání lákavých prvků upoutá pozornost dítěte (tyto prvky se obvykle volí podle preferencí "cílového zákazníka").
 • Vícečetným sledováním videa získá dítě novou naučenou schopnost.
 • Někdy je úspěch větší, jindy menší (závisí na velkém množství faktorů).


Na co si dát pozor?

Samotné vytvoření videa je relativně časově náročné.

Také je nutné dát pozor na rizika, která se můžou vyskytnout. Mezi největší rizika patří zajištění správného cíle učení (dítě totiž vnímá vše, co je na videu, a ne pouze námi zamýšlenou část).

V každém případě patří VM mezi velice lákavé (a efektivní) metody učení.


Znakový jazyk

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI

2. 5. 2023

 • Znakový jazyk je primárním komunikačním prostředkem u neslyšících.

 • Znakový jazyk je v každé zemi jiný.
 • Existuje i tzv. mezinárodní znakový systém, kterým se mohou mezi sebou domlouvat lidé z různých zemí (pokud se ho naučí).

Ale že má znakový jazyk (dále jen ZJ) v rámci jednoho státu ještě i různá nářečí, to připadá nečekané už i mně.

Je to tak.

Existují rozdíly mezi spisovným a hovorovým ZJ, a do toho hovorového se navíc "pletou" prvky typické pro ten který kraj. Pražák a Brňák si tedy někdy nemusí tak úplně rozumět... O:)

Víte, že také ve znakovém jazyce existují nářečí?
Víte, že také ve znakovém jazyce existují nářečí?

"Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom než zničit předsudky." (Albert Einstein)
"Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom než zničit předsudky." (Albert Einstein)

Předsudky a (nejen) postižení

ZAMYŠLENÍ

25. 4. 2023

Alberta Einsteina asi představovat nemusím. Zajímavá je u něj pravděpodobnost Aspergerova syndromu - prokazoval určité "typické" znaky. Avšak diagnostikován nikdy nebyl, a jelikož už nežije, zůstáváme pouze u domněnek..

PŘEDSUDKY jsou pak téma, které se objevuje napříč všemi druhy zdravotního postižení. A nejen mezi nimi, předsudkům se nevyhne prakticky nikdo.

 • O kolik snazší by však bylo, kdyby předsudky nebyly tak pevné?
 • A co by se změnilo, kdyby neexistovaly vůbec?
 • Byl by dobrý nápad vyvarovat se svým vlastním předsudkům a "škatulkování"?
 • A jaký by mělo efekt, když by nikdo nepoužíval předsudky vůči nám?...


Rettův syndrom

INFORMACE

18. 4. 2023

Pojem, který pomalu - spolu s novou mezinárodní klasifikací nemocí (MKN-11) - pozbývá své oficiální "platnosti". Přesto považuji za důležité ho zmínit, protože je nejen velmi specifický, ale také velmi zajímavý. A také (ne)skutečně náročný na přijetí...

 • Rettův syndrom (dále jen RTT) je typ autismu.
 • Vzniká na genetickém podkladě.
 • Projevuje se téměř výhradně u dívek.
 • Jedinec s RTT se ze začátku vyvíjí jako každé jiné miminko, ale kolem věku 1-3 let se začnou jeho schopnosti výrazně vracet - dítě ztrácí (částečně či úplně) schopnost pohybu i komunikace, objevují se stereotypní pohyby.
 • Dívku s RTT většinou poznáme právě podle specifických pohybů rukou (tleskání, ždímání, kousání, vkládání do úst aj.).
 • Dalším z projevů RTT bývá těžké až hluboké mentální postižení.
 • Objevuje se také výrazná svalová ochablost a emoční nestabilita.
 • Dívky s RTT většinou mají zájem o intenzivní oční kontakt


Kromě tzv. typického existuje také tzv. atypický Rettův syndrom, při kterém jde o mírnější formu postižení.

----------

Tento článek si neklade za cíl vyjasnit všechny možné projevy Rettova syndromu. Chce spíše upozornit a poukázat na něco, co se ve společnosti vyskytuje nemálo (pravděpodobně u 1 z 10 000 živě narozených), a zaslouží si tak náležitou pozornost.

Víte, co je to Rettův syndrom?
Víte, co je to Rettův syndrom?

Víte, jak vozíčkář řídí auto?
Víte, jak vozíčkář řídí auto?

Tělesné postižení

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI

11. 4. 2023

Vzpomínám si, když jsem poprvé na vlastní oči viděla přesunout se někoho z invalidního vozíku na místo řidiče, a vzápětí odjet. Byl to zvláštní pocit, ačkoli jsem už dávno věděla, že to JE MOŽNÉ.

 • Pro řidiče s paraplegií existuje celá řada pomůcek a nástavců v podobě různých páček, "klaksonů" na volantu, nebo třeba rozšířených "klasických" pedálů.
 • Vše se pečlivě vybírá dle individuálních potřeb jedince, přičemž je zohledněna také hybnost jeho rukou.
 • Jde o pomůcky kompenzační, tudíž pojišťovny na ně přispívají nemalou částkou (zpravidla 90 % ceny).
 • Pomůcky a nástavce mohou být "vmontovány" do auta ještě v průběhu samotné výroby, anebo i po ní.
 • Většinou je upravené vozidlo použitelné zároveň i pro člověka bez postižení, což je samozřejmě velkou výhodou.
 • Pro vozíčkáře se pořádají také speciální řidičské kurzy, a autoškola zároveň již předem konzultuje potřebné úpravy.
 • Řízení motorového vozidla u vozíčkáře je podmíněno zdravotním posudkem od praktického lékaře. 

ADHD vs. LMD

INFORMACE

4. 4. 2023

ADHD => porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

LMD => Lehká Mozková Dysfunkce

Opravdu je mezi těmito pojmy rozdíl, a ne zrovna malý. Přesto se pojem LMD v posledních letech víceméně vytratil, a nahradil ho právě americký výraz ADHD.

Jak je to tedy správně?

 • Pojem LMD v podstatě zastřešuje pojem ADHD.
 • ADHD znamená potíže v oblasti koncentrace pozornosti, hyperaktivity a impulzivity.
 • Všechny projevy ADHD jsou velmi často přítomné také u syndromu LMD - tj. zhoršená pozornost, hyperaktivita, impulzivita. Kromě nich se však u LMD vyskytují ještě i specifické poruchy učení, poruchy řeči, paměti, motoriky a také opoždění emocionálního vývoje (emocionální labilita, sklony k úzkostem).
 • Jedinec může mít LMD také v případě, že nesplňuje všechna "kritéria" projevů. Jde hlavně o příčinu, a tou je oslabení centrální nervové soustavy.

Odhaduje se, že až 50 % jedinců s diagnózou ADHD může mít nějakou formu LMD.

Z druhého pohledu se odhaduje, že zhruba 80 % jedinců s LMD je hyperaktivních.

Tyto diagnózy se tedy mezi sebou nevylučují, ale zkrátka nemají stejný význam. Zapamatujme si to.

----------

PS: Celou problematiku jsem výrazně zjednodušila a zobecnila. Pro studijní účely doporučuji spíše odbornou literaturu.

Víte, jaký je rozdíl mezi pojmy ADHD a LMD?
Víte, jaký je rozdíl mezi pojmy ADHD a LMD?

Víte, co je to dysmúzie?
Víte, co je to dysmúzie?

Dysmúzie

INFORMACE

28. 3. 2023

Dysmúzie je porucha, která je charakterizována potížemi v oblasti rozeznávání melodií a tónů, rytmu i harmonie hudby. V některých případech může dysmúzie souviset také s vnímáním zvuku a melodie řeči.

Někteří autoři zařazují dysmúzii mezi specifické poruchy učení. Sama o sobě však dysmúzie v procesu učení většinou příliš "nepřekáží", a proto bývá vzácná nejen její diagnostika, ale také intervence (tj. práce s poruchou tak, aby v sociálním pojetí "překážela" co nejméně).

U jedinců s dysmúzií se může, kromě obtíží s rozlišováním zvuků, vyskytnout také problém napojit se na poslech hudby "emocionálně" - pochopit pocity spojené s hudbou, anebo interpretovat správně její záměr a adekvátně na ni reagovat...

Takový jedinec pak může být ochuzen o určitý aspekt umění a kultury, což může vést až k potížím v socializaci (např. pokud tráví čas s přáteli, kteří kvalitní hudbu vyhledávají a prožívají). Většinou se však lidé s dysmúzií poslechu umělecké hudby spíše přirozeně vyhýbají, a riziko sociálního vyloučení je tak prakticky nulové.


Poruchy obecně

MOJE I VAŠE ZAMYŠLENÍ

21. 3. 2023

Ku příležitosti světového dne Downova syndromu, který se koná právě dnes (21.3.), mě napadla otázka, na kterou docela určitě neexistuje jasná odpověď.

Mám nějaký svůj názor, ale zajímá mě také ten Váš. Z každého jednotlivého pohledu totiž toto téma působí úplně jinak...

Pište své postřehy a náhledy do komentářů, pojďme se vzájemně obohatit!  

Co si myslíte o tom, jestli je snazší mít poruchu viditelnou na první pohled, anebo "schovanou"?
Co si myslíte o tom, jestli je snazší mít poruchu viditelnou na první pohled, anebo "schovanou"?
Taky jsem nad tím dřív přemýšlela. Jevi se mi odpovědět, ze je snazsi "viditelne" post. Což může byt tělesné, zrakove, prip. sluchove (kdyz se mezi sebou dorozumivaji znakovym jazykem - to zaujme), kombinovane nebo viditelne syndromy. Společnost má s nimi většinou okamzite porozumeni a i litost (což ne každý s post. má rád), ale jsou jakztakz respektovani (chapeme, ze maji prednost v MHD.. ale ne každý třeba umí nabidnout pomoct, jednat s nimi). Vcelku se jedna o fyzicke nebo smyslové bariery - problém v bezbarierovosti a příjmu informací. Na druhou stranu jsou tu "neviditelna" post. To může být mentální postižení, poruchy autistickeho spektra, sluchove post (má sluchadla, indukcni smycku - ale neslyší třeba v hlucnem prostředí a nebere se na to ohled), porucha pozornosti spojena s hyperaktivitou/ADHD, poruchy chování, specificke poruchy uceni/SPU..Když je osoba s mentalnim post./MP, zodpovednost jejich jednání bývá presunuta na pečující (nebo osobni asistenty či jiný doprovod) - ti dostanou vynadano, ze je nevychovany - spolecnost nevi, ze by meli byt shovivavi, kdyz to neni navenek videt.Když nemá mentální post., tak záleží, jaké má taková osoba projevy (autismus - klidny vs. agresivni), jak je zaclenitelna do koletivu (Pch), příp. jak moc je svým post znevyhodnovana a jak to cele vnima Takže mi přijde, že záleží na mire post (lehke-těžké post) a zda má byt to post. lehci pro tu osobu (2. pripad s MP - nemusi si to uvedomovat) nebo pro její okolí (1. případ + 2. případ bez MP) Je tady tolik faktoru, že vlastně nevím asi nejvíc záleží na sebepojeti toho čl. s post. (jak sam sebe vnima - uplatnitelny, samostatny..) a jak se dokáže zaclenit do spol (PAS - nutna velká dopomoc vs. Down. s. - usmevavi, pratelsti..) - at už u "viditelneho" či "schovaneho" post

Lucka

Myslím, že to, čemu lidé "rozumí" na první pohled, je pro ně obecně snadněji akceptovatelné.Takže snadněji například pustí sednout viditelně těhotnou ženu (než ženu ve 2. měsíci, která vypadá jako "ta dnešní mládež, co je líná se zvednout") a u těch Downíků je to většinou dost poznat na první pohled.Myslím, že např. autisté v kombinaci s mentální retardací to mají extrémně těžké ... 

Marky

Za mě jednoznačně lidé s "viditelným" postižením, protože jsou společnosti snaze přijímání. Naopak lidé se skrytým "postižením" se mnohdy potýkají s mnohem většími bariérami ve společnosti. Za skryté " postižení" považuji ( kromě výše uvedeného) také psychiatrické poruchy, duševní onemocnění a také osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Bohužel naše společnost k těmto lidem není tolerantní a zavrhují jakoukoliv pomoc. V současnosti sice existují sociální služby i pro tyto osoby, ale stále je jich nedostatek. Navíc média velmi napomáhají různým předsudkům ať jsou namotaná proti Romům, narkomanům nebo i lidem s duševním onemocněním. Krásně se to projevilo, když jsme začali pomáhat uprchlíkům z UA. Domnívám se, že je zde nutná velká osvěta, a to nejen v laické veřejnosti, ale i mezi odborníky. 

Sisi


Víte, že děti s vadou řeči dělají chyby také v psaném projevu?
Víte, že děti s vadou řeči dělají chyby také v psaném projevu?

Narušená komunikační schopnost

INFORMACE

14. 3. 2023

Záležitost celkem logická, ale přesto považuji za podstatné na ni upozornit

U dětí s poruchou výslovnosti je více než pravděpodobné, že budou-li psát slova, která jim činí potíže (např. pokud říkají BLÝLE nebo jen BÝLE namísto BRÝLE, nebo ŠVEŠKA namísto ŠVESTKA), budou se v jejich psaném projevu vyskytovat chyby. Každý má totiž tendenci si v hlavě předříkávat, co zrovna píše, což s vadou řeči spíše přestává fungovat...

V tomto i podobných případech se bavíme o tzv. specifické chybovosti:

 • Je přímým důsledkem narušené výslovnosti hlásek (nejčastěji jde o záměnu či vynechání některých písmen).
 • Tyto chyby je nesmírně důležité neposuzovat stejně jako ostatní, protože vyvarovat se jich je pro dítě extrémně náročné, až téměř nemožné.

Samozřejmě, že nácvik pomáhá. Pomáhá také pravidelná logopedická péče, čtení (fixování správného tvaru slova zrakem) a v neposlední řadě i rozvíjení sluchového vnímání.


Helen Kellerová

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI

7. 3. 2023

Helen Kellerová byla americká hluchoslepá básnířka a spisovatelka. Také byla první hluchoslepou osobou, která vystudovala Harvardskou univerzitu (roku 1904).

 • O zrak i o sluch přišla Helen v necelých dvou letech, vlivem vážného onemocnění.
 • Počátky nebyly vůbec snadné, ale její vychovatelka Anne Sullivanová si k ní našla cestu a začala ji vše pomalu učit.
 • Učení Helen usnadňoval mj. i komunikační systém TADOMA, který je založen na "odezírání" pohybů hrdla, nosu, jazyka a rtů pomocí hmatu.
 • Kromě rodné angličtiny se za svého života naučila také latinsky, řecky, francouzsky a německy.

Helen zemřela v roce 1968. V naší republice se mezitím odehrála řada velmi podstatných změn, ale odkaz Helen Kellerové zůstává stále stejný: víra, odhodlání, ale také tvrdá práce a aktivní snaha ve všemožných oblastech. To jsou pojmy, které tuto obdivuhodnou dámu charakterizovaly po celý její život.

Za zmínku stojí také snímek mapující část Helenina života, Divotvůrkyně (The Miracle Worker, 1962), který vřele doporučuji ke zhlédnutí.  

"Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí." (Helen Keller)
"Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí." (Helen Keller)

Víte, že někteří nevidomí se orientují na talíři pomocí hodin?
Víte, že někteří nevidomí se orientují na talíři pomocí hodin?

Zrakové postižení

ZAJÍMAVOST a VLASTNÍ ZÁŽITEK

28. 2. 2023

"Mezi trojkou a šestkou máš brambory, na osmičce řízek, okolo dvanáctky zeleninový salát." - Jednou z technik, která může nevidomému významně pomoci, je popis jídla na talíři pomocí pomyslného ciferníku.

Ti, kteří jsou nevidomí odmalička, většinou podobné způsoby nevyužívají, protože se učí jíst bez kontroly zrakem hned od začátku. Je to pro ně přirozené.

Ale zejména u osob se získanou nevidomostí jde o docela efektivní metodu, která nejen zamezí nepříjemnostem v podobě padání kousků jídla z talíře, ale zejména dodá nevidomému psychický klid, jelikož už aspoň tuší, co má kde očekávat.

------------

Vyzkoušejte to sami: Zkuste se najíst příborem s šátkem přes oči. A chcete-li opravdovou výzvu, požádejte např. kamaráda, aby Vám jídlo na talíř přichystal on - pochopitelně až ve chvíli, kdy Vy už se nebudete dívat. ;)


Mozková obrna

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

21. 2. 2023

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO), nebo dnes už většinou pouze mozková obrna (MO), patří mezi poruchy hybnosti. Je trvalá, není dědičná a ani nakažlivá.

A co že to je "špatně" na jejím názvu?... Kdybych byla hnidopich O:), tak prakticky všechno:

 • DĚTSKÁ - Netýká se pouze dětí, u kterých se projevuje většinou, ale může vznikat také v dospělosti (např. následkem autonehody, skoku do vody aj.).
 • MOZKOVÁ - Netýká se pouze poškození mozku, ale také poškození míchy (příčiny viz výše).
 • OBRNA - Obrna může být úplná, nebo jen částečná (tj. neúplná). Více asi není potřeba vysvětlovat, že?

Mozková obrna tvoří zhruba polovinu případů tělesného postižení. Dle závažnosti může souviset s dalšími symptomy (mentální postižení, narušení řeči, epilepsie, poruchy zraku), ale jedno je jisté: její název ani nemusí vystihovat to, čím je u daného jedince vlastně charakteristická...

Znáte pojem "dětská mozková obrna"? A víte také, proč je značně zavádějící?
Znáte pojem "dětská mozková obrna"? A víte také, proč je značně zavádějící?

Co si myslíte o tom, že narůstá množství jedinců s autismem?
Co si myslíte o tom, že narůstá množství jedinců s autismem?

Autismus

ZAMYŠLENÍ

14. 2. 2023

Ještě v r. 1998 se uváděl autismus (coby vzácná porucha) přibližně u 4,5 dětí z 10 000. Dnes je prevalence výrazně vyšší - poruchu autistického spektra (PAS)* má v průměru 1,5 dítěte ze 100.

Ale skutečně se "najednou" rodí autisté ČASTĚJI NEŽ DŘÍV? Podívejte se na některé skutečnosti a zvažte sami...

 • Diagnostika se za ta léta výrazně zlepšila - změnila a rozšířila.
 • Lepší obecné povědomí umožňuje např. rodičům hledat konkrétní diagnózu pro dítě, pedagogům pro žáka, ale také pediatrům pro pacienta apod.
 • Úroveň lékařské péče je dnes vysoko, zachraňuje i výrazně nedonošené děti - u těch se však PAS projevuje častěji než u dětí narozených v běžném termínu.
 • Průměrný věk rodičů se zvyšuje, přičemž zvýšené riziko vzniku PAS je právě i u starších rodičů.

A můžou existovat také další faktory, ale o těch zatím mnoho nevíme...

--------------------

*) Dříve byl "autismus" rozdělen na jednotlivé typy, dnes je všechny zaštítil pojem "porucha autistického spektra" (PAS)

Na praxi v SPC...

aneb Mé postřehy a myšlenky z návštěvy speciálně pedagogického centra

PAVLA ŠVANDOVÁ (8. 2. 2023)

V rámci svého studia jsem na jaře roku 2017 navštívila také jedno speciálně pedagogické centrum (SPC). Zajímá Vás, jaký dojem ve mně toto zařízení zanechalo? Přečtete si úryvek mé "zprávy z praxe"!

V SPC jsem strávila dohromady pouze tři dny, jelikož na delší dobu mě nechtěli. Pracovníků SPC je zde celkem pět, z nichž tři speciální pedagogové, jeden psycholog a dva další pracovníci, jejichž odbornost jsem nezvládla zjistit. Ředitelkou je jedna ze speciálních pedagožek. Činnosti SPC jsou i ve skutečnosti takové, jak je definuje zákon. To mi dodalo přesvědčení, že věčné "papírování" by mě v budoucnu nebavilo a že tudíž nechci jednou ve speciálně pedagogickém centru pracovat. Přesto je práce docela různorodá - někdy pracovnice mají výjezd, jindy dělají diagnostiky nebo jiné typy vyšetření přímo na pracovišti, potom z těchto vyšetření sepisují výsledná doporučení a zprávy; kromě školských zařízení se jezdí dívat také do domovů pro osoby se zdravotním postižením, kam by v budoucnu mohly poslat své klienty, a v neposlední řadě i radí a pomáhají rodičům dětí s postižením v podstatě s jakoukoli překážkou, telefonují do škol, ostatním odborníkům apod.

Ze všeho nejvíce mě během pobytu v prostorách SPC překvapilo, jakým stylem všichni pracují. Oni mají hodně práce, ale přesto si každý den ráno najdou čas, společně si sednou a proberou důležité nebo i méně důležité záležitosti, pracovní i osobní. Všichni pracovníci se chovají velice přátelsky, ochotně a mile, a to nejen ke mně, ale ke všem hostům. Přesto bylo v SPC něco, co mi úplně nevyhovovalo. Poslední den praxe mě navíc trochu mrzelo, že už jsem doslova neměla co dělat. (...)

Downův syndrom

OSOBNOST

7. 2. 2023

 • Pablo Pineda se narodil s Downovým syndromem. Ve svých 30 letech získal univerzitní titul v oboru učitelství, o pět let později si zahrál jednu z hlavních rolí ve filmu Já taky (Yo, también; 2009), který je zároveň do velké míry inspirován právě jeho osobním příběhem.
 • Pablo Pineda se věnoval více různým projektům, avšak nakonec se vrátil ke své čistě učitelské/lektorské dráze. Je celosvětově proslulou osobností Španělského království.


A na koho si při slovním spojení "Downův syndrom" vzpomenete Vy? Také máte hned úsměv na tváři? ;)

Učitel, moderátor, spisovatel a herec Pablo Pineda. --- Co si myslíte o lidech s Downovým syndromem?
Učitel, moderátor, spisovatel a herec Pablo Pineda. --- Co si myslíte o lidech s Downovým syndromem?

Víte, že i neslyšící dítě může mít hlasité projevy?
Víte, že i neslyšící dítě může mít hlasité projevy?

Neslyšící děti

INFORMACE a ZAJÍMAVOST v jednom ;)

31. 1. 2023

Každý už nejspíš ví, že označení "hluchoněmý" je nejen zastaralé, ale také velmi chybné. Osoby, které jsou neslyšící, MOHOU a DOKÁŽOU používat svůj hlas.


A jak je to s dětmi?

 • Pokud se dítě narodí neslyšící, jen těžko jej rodič-laik odliší od dítěte slyšícího. A to většinou po celý 1. rok života.
 • Neslyšící dítě po narození také křičí, pláče, brouká, mumlá apod.
 • Teprve až kolem 6.-8. měsíce, kdy obvykle nastává tzv. napodobivé žvatlání, můžeme rozpoznat rozdíl. Neslyšící dítě touto dobou utichá... Nenapodobuje zvuky, které kolem sebe slyší --- jelikož je neslyší.
 • Maminka pak většinou považuje své dítko za "hodné" a je spokojená. Ale takové miminko může mít vážnou sluchovou vadu.


Jak poznat sluchovou vadu co nejdříve?

 1. Dítě nereaguje na nečekané zvuky pláčem, křikem ani pohybem.
 2. Dítě komunikuje s rodičem, pouze když je velmi blízko (v závislosti na závažnosti postižení sluchu).
 3. Dítě ještě ve 12 měsících nepoužívá ani jednoduchá slova.


Dejte si pozor. A šiřte tyto informace dál. Protože včasná diagnostika je předpokladem správné a účinné intervence.


(Ne)epilepsie

ZAJÍMAVOST

24. 1. 2023

O epilepsii už asi slyšel každý. Každý si nejspíš také dokáže aspoň částečně představit záchvat, který ji doprovází.

Ale jak vypadá záchvat neepileptický? >> Prakticky stejně jako ten epileptický. Pacient ztratí vědomí, může spadnout na zem a nekontrolovaně sebou "škubat", může se také pomočit. Zpětně si záchvat nebude pamatovat.

Kdo tedy pozná, že jde o neepileptický záchvat? >> Výhradně neurolog. Nejlepším vyšetřením je tzv. video-EEG monitorace.

V čem tkví příčina vzniku? >> Jde o krátkodobé přetížení (a chvilkové "vypnutí") mozku. To může souviset s nadměrným stresem, s traumatickou událostí, silným emočním prožitkem aj.

A nakonec, jak se neepileptický záchvat léčí? >> Pacient většinou dochází k psychoterapeutovi, v jehož společnosti se učí efektivně detekovat, zmírňovat a uvolňovat stres ve svém životě. Antiepileptika by nezabrala, protože ta se používají na záchvaty epileptické. V minimu případů se však vyskytuje epilepsie a neepileptické záchvaty současně...

------------

Ačkoli mají neepileptické záchvaty psychogenní původ, nejsou o nic méně náročné než záchvaty epileptické. Je důležité také tyto příčiny a projevy chápat, nebagatelizovat, neodsuzovat.

Víte, že existují i neepileptické záchvaty?
Víte, že existují i neepileptické záchvaty?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno obnáší muzikoterapie?
Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno obnáší muzikoterapie?

Muzikoterapie

INFORMACE

17. 1. 2023

Že je muzikoterapie formou terapie, která využívá hudbu a rytmus, to už asi všichni víme. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jaké různé techniky zastřešuje?

Podívejme se na možnosti jednotlivých aktivit:

 • práce s rytmem - nejčastěji za využití bubnů nebo vlastního těla či hlasu
 • práce s tichem - být potichu, nechat na sebe působit ticho, vnímat rozdíl mezi tichem a ne-tichem
 • poslech hudby - např. různé hudební styly a jejich vliv na vlastní nálady a pocity
 • rozeznávání zvuků - různý zvuk i tón u hudebních nástrojů, zvuky z přírody nebo třeba z činností každodenního života
 • práce s hlasem - tichý vs. hlasitý, hluboký vs. vysoký, melodie, dynamika...
 • vlastní produkce hudby - široká škála možností
 • "nezvyklé" typy zvuků - např. kytara nemusí sloužit jen ke hraní, naopak hrát můžeme i na jiné předměty než na nástroje (hrnce, pokličky...)

Všechny zmíněné i další (nezmíněné) oblasti se mezi sebou samozřejmě prolínají. Chtěla jsem dnes pouze poukázat na to, jak široký "vějíř činností" se v muzikoterapii nabízí.

A upozornění na závěr: Muzikoterapeutem se nestává každý, kdo hraje na nějaký nástroj nebo pouští druhým hudbu. Pro jakýkoli druh terapie je nutné náležité studium!


Mentální postižení

ZAJÍMAVOST

10. 1. 2023

Mentální postižení (dále jen MP) samo o sobě znamená spoustu specifik. Pokud se k němu přidá ještě porucha autistického spektra, všechny projevy náhle získají úplně nový směr. Ale co když se tohle všechno "doplní" ještě o onemocnění psychiatrické (duševní)?...

ANO, opravdu existují osoby s MP a schizofrenií současně. Lidé, kteří neumí třeba ani napočítat do deseti, ale zároveň trpí depresemi nebo úzkostí. Děti i dospělí s autismem a bipolární poruchou. A další a další.

Takové osoby je velmi obtížné diagnostikovat. S takovými osobami může být těžké komunikovat. Bývá těžké je (úspěšně) léčit. Ale také ony si zaslouží naše pochopení, podporu a přijetí.

------------------------------

NEJSEM PSYCHIATR, nechci jim ani "fušovat do řemesla". Ale považuji za důležité, aby se o této skutečnosti vědělo. ;)

Víte, že člověk s mentálním postižením může mít zároveň psychiatrickou diagnózu?
Víte, že člověk s mentálním postižením může mít zároveň psychiatrickou diagnózu?

Novoroční přání

nebo spíše "RADMILOVÉ"?

3. 1. 2023

Psali jste do komentářů, co byste chtěli všem popřát Vy...

Co z toho vzniklo? Podívejte se sami!

Rozdávejme radost způsobem, který nic nestojí =)