Co by měl dělat asistent pedagoga (zkráceně AP)?

Tato otázka možná působí triviálně, ale mnohdy ani samotným AP není jasná. A mnohdy pak je rozdíl v tom, co by asistent měl dělat, a co skutečně dělá. Pojďme se tedy podívat na to, jaká by měla být náplň jeho práce.

Asistent pedagoga je opravdu asistentem PEDAGOGA, ne asistentem (konkrétního) žáka. V praxi to znamená, že pomáhá učiteli všude tam, kde už jeho síly nestačí - kromě všeobecně známé dopomoci pomalejším žákům může například hlídat kázeň ve třídě, kopírovat pracovní listy, kontrolovat písemné práce či vykonávat další činnosti, na které už učiteli nezbývá čas.


Ptáte se, v čem se pak práce asistenta liší od učitele? Nejzásadnější rozdíl tkví v učitelově kvalifikaci -> ten určuje (a je schopen odhadnout), co, kdy a jak se bude učit. Také nese zodpovědnost za studijní pokroky svých žáků. Je tedy vlastně manažerem vzdělávacího procesu.