Materiály k výuce

PRO ŽÁKY S LEHKÝM A STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM


ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova po L ("Najdi cestu")

Materiál slouží k procvičení vyjmenovaných slov po L. Žáci mají za úkol doplnit všechna i(í)/y(ý), a následně díky slovům vyjmenovaným a příbuzným najít správnou cestu bludištěm.


ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova po L ("Sestav sloupce")

Materiál slouží k upevnění znalostí k vyjmenovaným slovům po L. Žáci dostanou rozstříhané kartičky (pro delší životnost možné zalaminovat) a snaží se je správně rozdělit do skupin slov vyjmenovaných, příbuzných a ostatních.

ČESKÝ JAZYK: Rody podstatných jmen

Materiál obsahuje jednoduchou tabulku a dva listy obrázků k přiřazení (2 sady shodně po jednotlivých řádcích odpovídající jednotlivým rodům: 1. mužský, 2. ženský, 3. střední). Vyberte si a vystříhejte obrázky, které Vám vyhovují. Žáci si pak můžou říkat např. TEN dům a přiřadit (popř. nalepit) obrázek správně k mužskému rodu, TA kočka - přiřadit k ženskému rodu atd.

Obdobnou variantou je vytisknout pouze první list materiálu, a odpovídající obrázky kreslit. Materiál je vhodný také pro žáky s poruchou autistického spektra.

MATEMATIKA: Malá násobilka - dělení ("Vybarvi želvu")

Materiál slouží k procvičování dělení v oboru do 100. Listy stačí vytisknout, rozpůlit a rozdat žákům. Jejich úkolem je vypočítat jednotlivé příklady a podle výsledku (7, 8 nebo 9) vybarvit různé části stejnou barvou.

MATEMATIKA: Měření školních pomůcek

Jednoduchý materiál umožňující žákům procvičit svoji schopnost měření v praxi. Sami si vyberete, jestli budete chtít výsledky v centimetrech (pro začátečníky) anebo v milimetrech (pro zkušenější). Tento materiál může zároveň představovat motivační fázi, na kterou navazuje měření 30 cm pravítkem na papíře nebo v sešitě. Navíc respektuje potřebu struktury i vizualizace, a je tudíž vhodný také pro žáky s poruchou autistického spektra.


MATEMATIKA: Malá násobilka - domino

Materiál slouží k procvičení malé násobilky hravou formou. Připravené kartičky stačí vystříhat (po dvojicích, aby byla zachována forma "dominových kostek"), a skládat za sebe podle toho, jakému výsledku odpovídá který příklad. Pro víceré použití doporučuji kartičky zalaminovat. Žáci můžou hrát buď spolu, anebo každý sám (pro každého pak vystříhejte jeden arch).

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (příp. DĚJEPIS) : Pravěk

Dokážou Vaši žáci rozpoznat, které prvky jsou pravěké a které moderní? Jednoduchá prezentace procvičí jejich schopnost logického úsudku. Na posledním snímku jsou pak všechny pravěké atributy seskupeny, aby žáci dostali také ucelený náhled na toto období. Jeden snímek je navíc věnován ohni a jeho různému využití.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (příp. DĚJEPIS) : Pravěk - "timeline"

Znáte hru Timeline? Její zkrácenou podobu jsem vytvořila pro zopakování učiva pravěku. Nebo spíš pro zvýšení motivace. Je nutné vystříhat kartičky a přilepit odpovídající dvojice zády k sobě (stejný obrázek z obou stran, na jedné straně bez čísla a na druhé s číslem). Obrázky je možné vybarvit. Vše následně položit na hromádku letopočty dolů, jednu kartu otočit a u další karty žáci hádají, jestli daná událost patří časově před anebo za kartu, která už je vyložená na stole. U následující karty se pak odhaduje ze tří možných pozic (dříve - mezi - později), a tak dále až do vyrovnání celé časové řady. Tato hra je nejen zábavná, ale také žáky učí uvažovat logicky.