Výuka cizích jazyků "na míru"

Nabízím výuku a doučování anglického a francouzského jazyka, a to přímo na míru konkrétnímu studentovi.

Vhodné pro všechny, kteří bojují s osvojením si dalšího cizího jazyka, a to ať už z důvodu zjevného (ADHD, specifické poruchy učení apod.) či neznámého ("Jazyky mi prostě vůbec nejdou").   

V čem je dobrá výuka od SPECKAŘE?

  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - Zjistím, jaké metody a formy práce vyhovují právě Vám, a ty potom budeme využívat nejčastěji.
  • SYSTEMATIČNOST - Výuka probíhá systematicky, žádné přeskakování, můžete si tak v klidu a bezpečně rozšiřovat své nabyté vědomosti.
  • RADY K PRAKTICKÉMU VYUŽITÍ - Metody a formy učení, které jsou pro Vás osobně nejvýhodnější, můžete využívat také v dalších předmětech, učit se s větší mírou lehkosti i jistoty.

Má SPECKAŘ potřebné vzdělání?

  • MAGISTERSKÝ TITUL z oblasti speciální pedagogiky (jejíž základem je vnímat každého individuálně a soustředit se na jeho vlastní potřeby)
  • MAGISTERSKÝ TITUL z oblasti učitelství franvouzského jazyka (které mi předalo zábavné a efektivní metody a formy učení)
  • Propojení těchto dvou oblastí zajistilo pro Speckaře pochopení individuality každého člověka, vnímání rozdílů mezi lidmi v přijímání i zprostředkování informací a v neposlední řadě i schopnost tyto rozdíly prakticky využít.

Jaké varianty SPECKAŘ nabízí?

  • VÝUKA A DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA (osobně i online) .............................................................. 350 Kč/45 min
  • VÝUKA A DOUČOVÁNÍ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA (osobně i online).................................................. 350 Kč/45 min
  • DIAGNOSTIKA A NABÍDKA FOREM VÝUKY NA MÍRU (60-100 min osobní konzultace).......... 450 Kč