Mozková obrna


Mozková obrna (zkráceně MO), dříve nesprávně nazývána dětská mozková obrna (DMO), patří mezi nejčastější příčiny tělesného postižení. Jedinec s MO může mít částečně či zcela znehybněnou jednu končetinu, polovinu těla (v rovině horizontální i vertikální), tři končetiny anebo i celé tělo. Konkrétním projevům se pak připisují další specifika, jako například je-li schopen samostatného pohybu nebo potřebuje-li k němu druhou osobu či invalidní vozík.

U jedinců s mozkovou obrnou velmi záleží na tom, nakolik se se svým postižením sžijí. Pokud se jim podaří přijmout jej jako samozřejmou součást svého života, mají "vyhráno". V opačném případě však mají tendenci k sebelítosti, vzteku, depresím, také k nepřátelskému až agresivnímu jednání.


Zjistěte, jak se cítí jedinec s mozkovou obrnou (v tomto případě s částečným ochrnutím horní končetiny) !

Nalepte si na stůl linkovaný list papíru (použijte izolepu), do ruky si vezměte tužku a ve stoje pište cokoliv na papír, aniž byste se opírali rukou o stůl - tou, kterou píšete, ale ani tou druhou. Náročné, že? (=

Druhou možností, jak si tělesné postižení horní končetiny vyzkoušet, je svázat si prsty dominantní ruky (té, kterou obvykle píšete) dohromady, natažené a jakoby ve špetce. Ke svázání může posloužit provázek nebo gumička. V takovém postavení prstů vzít do ruky tužku a snažit se psát je také docela vyčerpávající... Jedinci s postižením horních končetin však často mají právě takové postavení prstů.