Služby

SPECKAŘ nabízí nezávaznou diagnostiku a poradenství v celé oblasti speciální pedagogiky - tedy u jedinců s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým i kombinovaným postižením, u jedinců s narušenou komunikační schopností i se specifickými poruchami učení, s poruchou pozornosti, a v neposlední řadě také u jedinců mimořádně nadaných.

Nevybrali jste si z nabídky služeb?