Kontakt

Mgr. PAVLA SMOLKOVÁ

Speciální pedagog

E-mail:  info@speckar.cz

Tel.: +420 774 359 543


Podívejte se na nejčastější dotazy - FAQ:

1. Co všechno spadá pod speciální pedagogiku?

Pod speciální pedagogiku řadíme podporu a péči o osoby s postižením zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním (sem spadá i porucha autistického spektra), kombinovaným (typu Downův syndrom apod.), s narušenou komunikační schopností (tj. vady řeči), se specifickými poruchami učení (jako je např. dyslexie či dysgrafie), s ADHD/ADD, ale také o osoby mimořádně nadané, jejichž začleňování do společnosti může vykazovat obdobné obtíže.

2. O jak staré děti speciální pedagog "pečuje"?

Speciální pedagog nemá prvoplánově na starost děti konkrétního věkového rozpětí. Přichází na řadu ve chvíli, kdy se váhá o určité (speciálně pedagogické) diagnóze, a odcházet může klidně až s koncem života takového jedince "s diagnózou". Věk opravdu nehraje žádnou roli.

Většina speciálních pedagogů však mívá zaměstnání, při jehož plnění přijde do styku pouze s určitým věkem klientů - např. s batolaty, se školáky, s dospělými anebo se seniory.

3. Jak poznám, jestli má moje dítě nějaký "problém"?

Pokud se ptáte na "speciálně pedagogický problém", pak ho bez náležitého vzdělání spíše nepoznáte. Nemyslím tím to, že by projevy nebyly znatelné, jako spíše odhadnutí rozdílu mezi normou a opožděním, vývojovou nebo osobnostní zvláštností a "postižením".

Právě na takovou otázku Vám nejlépe odpoví např. speciálně pedagogické centrum (najděte si to nejbližší nebo konzultujte s místní ZŠ), anebo i nezávazná diagnostika, kterou na tomto webu nabízím.

4. Mám dítě s poruchou autistického spektra. Jak ho můžu co nejlépe rozvíjet já doma?

Pokud nemáte poruchu autistického spektra (PAS) diagnostikovanou, v první řadě doporučuji diagnózu podstoupit. Zdánlivě jasné "autistické projevy" by mohly souviset s jinými příčinami, než je PAS.

Pro dítě s diagnózou PAS záleží, jaké konkrétní projevy má. Obecně však lze říci, že se můžete zaměřit na tyto tři oblasti:

  • VIZUALIZACE - Pro jedince s PAS je zraková informace nejen lépe zapamatovatelná, ale současně i přehledná a jasná. Je tedy dobré používat např. vizualizovaný režim dne nebo různé nákresy (vhodné vs. nevhodné chování, dějová posloupnost, vztahy aj.). Je důležité mít na paměti, že méně někdy znamená více, a cílem není jedince s PAS přehltit. Dávejte si tudíž pozor na střídmost ve (kresleném) vyjadřování.
  • STRUKTURALIZACE - Úzce souvisí s předchozím pojmem. To, co má strukturu, je pro jedince s PAS přehledné, snadno zapamatovatelné a tudíž i prakticky využitelné. Kreslete nebo tiskněte tabulky, schémata, grafy, náčrty... Pro menší děti samozřejmě ve zjednodušené formě, např. mu dávejte smajlíka za každý den podle toho, jak se chovalo (do vhodné jednoduché tabulky) apod. Struktura je pro dítě s PAS důležitá také v rámci dne. Případné změny v režimu mu hlaste s dostatečným předstihem (dle závažnosti změny i několik týdnů předem).
  • INDIVIDUALIZACE - Má Vaše dítě rádo motorky nebo třeba vesmír? Stylizujte mu pokojíček i vizuální pomůcky do jeho nejoblíbenějšího tématu! Uděláte mu tím radost, a zároveň u něj stoupne motivace se něco naučit nebo v něčem postoupit. Buďte kreativní a zapojte "jeho" téma kamkoli: pokud mu třeba potřebujete vysvětlit, že chce-li hračku od kamaráda, má ho slušně poprosit namísto kopnutí, nakreslete mu jednoduchý komiks, kde tuto situaci v žádoucím znění vykreslíte mezi Vaším dítětem a mimozemšťanem (v případě, že ti jsou jeho "nej" téma).

Nebo využijte kontaktní formulář:


Fakturační údaje:

Pavla Smolková

Kollárova 1714/1b, 50002 Hradec Králové

+420 774 359 543
pavla.svandova@gmail.com

IČO: 08589054