Nezávazná diagnostika

alias ORIENTAČNÍ DIAGNOSTIKA 

Nezávaznou diagnostiku nabízím proto, že vím, že mnozí rodiče chtějí vědět, jaké mají dítě. Z nedostatku zkušeností mohou mít (zbytečné) obavy z některé poruchy jako je ADHD, autismus a jiné.
Anebo je jejich odhad správný, a oni ho jen potřebují potvrdit a případně nasměrovat v dalších krocích řešení svého problému.

Proto nabízím tuto službu orientační diagnostiky. Abych byla vám rodičům tzv. k ruce u záležitostí, které mohou být až životně důležité.
Využijte moji nabídku! 

Jaké má nezávazná diagnostika výhody?

  • Podá informace, jaké potřebujete - jak se k danému jedinci chovat, v čem spočívají jeho specifika, ktéré další odborníky je dobré navštívit apod.
  • Bez rizika stigmatizace - výsledkem není oficiální "štempl" konkrétní diagnózy, takže jedinec může se získanou informací naložit dle vlastního uvážení
  • Je vhodná také pro potvrzení či vyvrácení obav - u malých dětí často není oficiální diagnostika možná (skrze změny v průběhu vývoje), ale už v tomto věku se dají pozorovat určité tendence či predispozice ke vzniku poruch

Jak taková diagnostika probíhá?

  • SPECKAŘ přijede po domluvě k Vám domů a pozoruje Vás nebo Vaše dítě v přirozeném prostředí. Případně se doptá na potřebné informace.
  • Po skončení pozorování Vám SPECKAŘ ihned sdělí jeho závěry. V případě Vašeho zájmu obdržíte do 2 týdnů po pozorování také stručný sepsaný návod, jak co nejlépe fungovat s danými specifiky (poruchou / postižením / jinou charakteristikou) v běžné společnosti.

Kolik stojí nezávazná diagnostika ?

Diagnostika je nyní k dispozici za zaváděcí cenu 2 000,- Kč.

V ceně je zahrnuto pozorování v domácím prostředí (speciální pedagog přijede k Vám domů přibližně na 2-3 hodiny) a následné sepsání přehledného manuálu s tipy a návody, jak co nejlépe pracovat s Vaším dítětem. Manuály píšeme "na míru" přímo pro Vás, potažmo pro Vaše dítě.

Za cestu k Vám domů si účtuji cenu 2 Kč/km. Bydlím v Hradci Králové.

Nejčastější otázky a odpovědi

1. Co znamená, že je diagnostika neoficiální?

Neoficiální diagnostika znamená, že po ní nezískáte žádné úřední potvrzení nějaké konkrétní diagnózy. To může být zároveň i výhodou z toho pohledu, že nejste povinni sdělovat výsledky třetím stranám (škole, zaměstnavateli apod.). Sebe nebo své dítě pak snadněji udržíte v kolektivu, nevystavujete se riziku stigmatizace, a ještě k tomu se můžete brzy a efektivně naučit, jak být "jako ostatní".

2. Jaké poruchy diagnostikujete?

Nabízím diagnostiku poruch autistického spektra (dříve jen "autismus"), pro poruchy pozornosti (ADD i ADHD), pro specifické poruchy učení (POZOR, až po 7. roce věku dítěte!), ale také pro poruchy řeči, sluchu či zraku. Současně se zabývám také diagnostikou jedinců mimořádně nadaných.

Ve zkratce tedy nabízím diagnostiku všech oblastí, které spadají pod speciální pedagogiku. :)

3. Jaký je minimální věk dítěte, pro které je možné diagnostiku objednat?

Diagnostiky provádím již od 1 roku věku. Mezi prvním a třetím rokem je však přítomné určité riziko, že výsledná diagnostika nebude přesná nebo úplná (vlivem stále ještě probíhajícího dozrávání mozku, skokových změn ve vývoji i dalších specifik).

4. Můžu se k diagnostice přihlásit také já, když už jsem dospělý?

Ano, diagnostika je vhodná pro děti, pro dospělé, ale i pro seniory. :)

5. Co všechno diagnostika obnáší?

Diagnostika samotná zahrnuje návštěvu speciálního pedagoga u Vás doma zhruba na 2-3 hodiny (dle individuálních potřeb), sledování chování i způsobů práce. Po skončení pozorování obdržíte základní informace o tom, zda jde o konkrétní diagnózu, nebo případné doporučení k návštěvě jiných odborníků.

V případě Vašeho zájmu dostanete do dvou týdnů po mé návštěvě ještě i stručný přehled nejen s informacemi o Vaší diagnóze, ale také různé návody, tipy i jednotlivé kroky, jejichž následováním můžete zlepšovat Vaše výsledky, a rychleji se tak naučit "zapadnout" mezi ostatní.

6. Musím následovat kroky a návody, které obdržím ve svém přehledu?

Nemusíte. Můžete si je pouze přečíst a nic s nimi dál nedělat. Nebo můžete vyzkoušet jen ty, které se Vám budou líbit. Můžete také přehled roztrhat a zahodit. Je zcela na Vás, jak s obdrženými informacemi naložíte. Nicméně jejich aplikování Vám může významně napomoci k tomu, abyste se lépe mohl vypořádat se svojí "jinakostí".

7. Kdo diagnostiku provádí?

Provádím ji já osobně. Vystudovala jsem v Brně dvě jednooborová studia speciální pedagogiky – ve směru učitelském a poradensko-diagnostickém, aby mi "nic nechybělo". Kromě všemožných praxí z období studia jsem aktivně sbírala zkušenosti také v zahraničí (Francie, Belgie). Je pro mě důležité jít s dobou, neopírat se o vzdálenou minulost a hledat přístupy a možnosti, které jsou funkční a aktuální. Má vášeň ke speciální pedagogice je nejen mojí životní hnací silou, ale také důvod, proč chci svoji práci dělat (a věřím, že i dělám) opravdu dobře.