Specifické poruchy učení


Mezi specifické poruchy učení (dále jen SPU) řadíme takové poruchy, které souvisejí se změnami v mozku, ale nemají nic společného s intelektem jedince. Člověk s SPU může vykazovat značné potíže ve čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie či dysortografie v případě pravopisu), počítání (dyskalkulie) či v koordinaci pohybu (dyspraxie).

Někteří autoři uvádějí také dysmúzii (porucha schopnosti vnímat hudbu a rytmus) a dyspinxii (porucha v oblasti kreslení), avšak tyto poruchy se téměř nediagnostikují. Nemají totiž zásadní vliv na plynulost vzdělávání daného jedince.


Co je důležité vědět o SPU?

U různých lidí se může konkrétní specifická porucha učení projevovat zcela odlišným způsobem. Její základní definice však zůstává stejná. Pro kompenzaci těchto poruch existuje celá řada pomůcek a technik. Konkrétnímu jedinci pak vlastně "stačí" objevit a začít aktivně využívat způsob, který jemu samotnému napomáhá se se svou poruchou co nejlépe vypořádat.


Může se dítě s dyslexií nebo dysgrafií úspěšně učit cizí jazyk?

Ano, může. Ale jsou k tomu nezbytné správné metody a formy výuky. Vašemu dítěti můžete ve výuce pomoct také Vy, rodiče. Anebo já. Anebo můžu pomoci já Vám, pokud s cizím jazykem bojujete Vy sám/sama (protože SPU většinou s věkem nevymizí...).