Poruchy pozornosti

( ADHD, ADD )

Jaké jsou základní příznaky poruch pozornosti?

Pod pojmem "porucha pozornosti" si většinou představíme ADHD, tedy poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Jinými slovy jde o neschopnost udržet delší dobu pozornost u jakéhokoli předmětu nebo tématu, a mezitím vykazovat známky přehnané aktivity (nejčastěji pobíháním po místnosti). Blízkým příbuzným porucha ADHD je však porucha mnohem zákeřnější, která zůstává často dlouho skrytá: ADD. 

ADHD vs ADD: V čem se vlastně liší?

Porucha pozornosti bez hyperaktivity (tj. ADD) nemá základní projevy ADHD, jako je "přelétání" od jednoho podnětu k druhému a z jedné strany místnosti na druhou nebo neschopnost vydržet chvíli v klidu. ADD je specifická právě tím, že jedinec ztrácí pozornost "nepozorovaně", tj. například se zahledí, přestane reagovat na otázky nebo pokyny, zkrátka nedává pozor, ale nikoho tím nevyrušuje. "Nevyruší" tedy ani učitele, aby si všiml, že je něco v nepořádku, a aby náležitě zakročil. V tomto faktoru tkví hlavní riziko diagnózy ADD, protože takové dítě se pak může nesoustředit několik minut, uniká mu příběh/kontext, a jakmile se "vrátí" zpátky, kromě všeho jiného se mu ostatní můžou smát, jelikož třeba reaguje pomalu či nepatřičně. Podobné situace pak významně snižují jeho sebevědomí.

ADHD je oproti tomu porucha "aktivní", tedy u dítěte se zdá, že překypuje energií, nevydrží chvilku v klidu, neposedí, nepostojí, neustále se nějak a někam pohybuje. Podobně se chová také jeho pozornost, která přeskakuje z jednoho tématu na druhé. Jedinec s ADHD má tím pádem potíže s udržením informací v paměti nebo s dokončením zadaného úkolu. Pokud tyto a podobné činnosti zvládne, stojí ho velké úsilí.


Zajímavost: Dětem s ADHD prospívá hudba. Učit se zpívat, hrát na klavír nebo na jiný nástroj napomáhá udržet pozornost v jednom bodě. Do budoucna se tím rozšiřuje doba, po kterou je jedinec obecně schopný se soustředit, což může přenést i na další důležité činnosti.


Máte obavy, zda Vaše dítě netrpí poruchou pozornosti?

Nechte si udělat nezávaznou diagnostiku! Bez nálepkování, bez oficiálního výstupu, ale od opravdového odborníka. Jediným výsledkem bude dokument pro Vás, který potvrdí (nebo vyvrátí) Vaše obavy a zároveň nabídne vhodné metody práce konkrétně pro Vaše dítě.


Zjistěte, jak se cítí jedinec s ADHD!

Podívejte se na krátký český dokument Nepozorní:

https://www.youtube.com/watch?v=Wi_4Cg34RbA 


anebo si poslechněte výpovědi anglicky mluvících žáků s touto poruchou:

https://www.youtube.com/watch?v=lTMLzXzgB_s