Příspěvek na péči

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

4. 7. 2023

"Osoba závislá na péči" je ve zkráceném znění kdokoli, kdo není dlouhodobě schopen samostatně a soběstačně zvládat několik až všechny z deseti základních okruhů životních potřeb.


---> Po podání žádosti o příspěvek na péči přijde situaci vyšetřit sociální pracovník a nazná-li, že žadatel je skutečně méně či více závislý na pomoci druhé osoby, je příspěvek v určité míře přiznán (existují tzv. čtyři stupně závislosti).

Ačkoli je příspěvek na péči připsán osobě závislé, jediný možný způsob využití je jeho předání tomu, kdo pečuje (osobě blízké, osobě vzdálenější - asistentovi, anebo vhodné sociální službě).


Do oné "péče" by přitom mohly spadat také další "věci", na které však příspěvek využít nelze. Například pomůcky nezbytné k vykonávání péče, jako jsou různé pleny a podobně, že... Na to už musí být peníze odjinud. Bohužel.

Víte, že osoba závislá na péči si téměř nemůže vybrat, jak svůj příspěvek na péči využije?
Víte, že osoba závislá na péči si téměř nemůže vybrat, jak svůj příspěvek na péči využije?