Dokumenty ke stažení

(ZDARMA)

PRO UČITELE ZŠ zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona: Přípravy na výuku do různých předmětů

 • Učíte žáky s lehkým mentálním postižením?
 • Patříte mezi ty, kteří nemají chuť nebo čas chystat vlastní materiály?
 • Týká se Vás některý z předmětů český jazyk, matematika, člověk a jeho svět, přírodopis, dějepis, informatika nebo chcete jen "rozehřívačku" do jakékoli hodiny?
 • Chcete sáhnout po něčem, co je už vytvořené?

Na níže uvedeném odkaze naleznete vybrané přípravy z let mých studií. Absolvovala jsem různé praxe, které samozřejmě souvisely s přípravou všemožných vlastních materiálů. Ať Vám slouží!


PRO RODIČE: Jak se vyrovnat s příchodem dítěte s postižením do rodiny

 • Právě jste se dozvěděli, že budete mít dítě s postižením?
 • Byla už vyřčena konkrétní diagnóza nebo na ni teprve čekáte?
 • Obáváte se, jak bude vypadat nový chod rodiny?
 • Máte strach, jestli všechno zvládnete? Anebo Vám chybí potřebné informace pro to, abyste touto těžkou zkouškou mohli úspěšně projít?
 • Leží Vám na srdci otázka budoucnosti Vašeho dítěte s postižením? Jak to bude s jeho osamostatňováním?

Základní myšlenky, pocity, názory i fakta jsem shrnula v krátké příručce, která je určena všem rodičům dítěte s postižením. Snad Vám tento průvodce napomůže s přijetím nové náročné situace, na kterou není nikdo prvoplánově připraven...


PRO STUDENTY: Vývoj institucí pro žáky s různým typem postižení od poč. 20. století

 • Není Vám jasná terminologie ohledně vzdělávání žáků se zrakovým, tělesným nebo třeba mentálním postižením?
 • Nemáte přehled o tom, jak se institucionální péče vyvíjela v průběhu uplynulého století?
 • Nevíte, jak dnes oficiálně říkat školám, ve kterých se žáci s postižením vzdělávají?
 • Nerozumíte tomu, kdy a jak se do ČR dostala inkluze?

V souvislosti s několika dotazy, které jsem dostala od studentů a které souvisely s historickým i současným pojetím vzdělávání žáků s různým typem postižení, jsem se rozhodla vytvořit stručnou infografiku, která je určena zejména studentům speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Věřím, že se díky ní lépe zorientujete v množství poznatků i v terminologii, jejíž neustálé změny jako by nebraly konce...


PRO UČITELE BĚŽNÝCH ŠKOL (plus pro všechny ty, které zajímá vlastní zkušenost): "Specka" prakticky

 • Chcete si vyzkoušet, jaké je mít dyslexii, zrakové postižení nebo třeba poruchu autistického spektra?
 • Chcete zažít, jak se cítí člověk s postižením?
 • Chcete názorně ukázat svému okolí, proč je důležité respektovat např. pomalejší tempo druhého?

Stáhněte si jednoduchý manuál, který umožňuje zkoumat jednotlivé typy postižení díky vlastní zkušenosti. Věřím, že právě ty mohou napomoci lepšímu pochopení lidí kolem nás, jejich respektování, ale současně i k poznání sebe sama.