Lehká mozková dysfunkce


Původem český pojem, který se však ve společnosti příliš neuchytil, je tzv. lehká mozková dysfunkce (LMD).


A co LMD obnáší?

Charakterizuje ji přítomnost vícero nebo dokonce všech poruch učení zároveň (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.). Také se nezřídka vyskytuje porucha pozornosti.

Tato porucha se projevuje také v dalších aspektech každodenního života: jedinec s LMD bývá často zmatený, nepořádný, neustále něco hledá a nic mu není pořádně jasné. Vizualizace důležitých údajů (např. režim dne) může částečně pomoct, avšak někdy je porucha natolik silná, že její projevy není možné dostatečně kompenzovat. Výsledkem je pak "roztěkanost", z toho plynoucí špatné známky ve škole a následně i nízké sebevědomí.

Jedinec s LMD také může působit "nevyzrále" v porovnání se svými vrstevníky.