Blog

Aktivní filtr: KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ

Inkluze

ZAMYŠLENÍ

26. 9. 2023

Pojďme se všichni zamyslet! Co se podle Vás nejlépe hodí na konec této věty? ... Návrhy pište do komentářů.

------------

Já navrhuji na konec věty "POSTOJ". Postoj, který umožňuje samotnou existenci opravdové inkluze. Protože bez patřičného (respektujícího) postoje/přístupu inkluze zkrátka nevznikne...  

Prostředek -> propojuje to, maže stereotypy, posouvá společnost ...a zejména ty jedince, kteří by ve školách speciálních (dle par. 16 odst. 9 školského zákona) nedosáhli svého potenciálu a jedinci v běžných školách by nepoznali osobu se znevýhodněním a nevěděli by, jak k nim přistupovat ->>> vzájemně obohacující prostředek

Lucka S.

Začlenění

lucka.h


Víte, co je to BOCCIA?
Víte, co je to BOCCIA?

Boccia

INFORMACE

19. 9. 2023

Boccia (čti "boča") je druh sportu pro těžce tělesně postižené. Nejvíce je připodobňován francouzské hře PÉTANQUE ("petank"). Ale míčky jsou kožené a lehčí, povrch je naopak rovný a hladký...

 • Boccia patří mezi paralympijské sporty. Dokonce je - spolu s goalballem - jediným ze dvou paralympijských sportů, jejichž alternativa neexistuje na "běžných" olympijských hrách.
 • Při boccie hrají proti sobě dva jednotlivci, páry nebo tříčlenné týmy a snaží se své míčky dostat co nejblíže bílému míčku (jack). Skupiny mohou být smíšené, pohlaví zde nehraje žádnou roli.
 • U jedinců s výrazně omezenou schopností pohybu se využívá tzv. rampa, po které míček v podstatě sklouzne. Nastavuje se vždy směr (kvůli zacílení) a náklon rampy (kvůli rychlosti).
 • Některé kategorie hráčů potřebují k ruce asistenta. Pouze u kategorie s nejnižší pohyblivostí je možná přímá dopomoc asistenta při hodu míčkem, avšak i za těchto okolností musí stát asistent zády k hracímu poli a nesmí se do něj dívat - hráč tak zůstává hlavním aktérem. Naklonění i směr rampy může být s asistentem komunikován například i jen pohybem očí.


------------

Nejlepším českým hráčem boccii je v současné chvíli Adam Peška. Jen za loňský rok nasbíral zlato na Letních paralympijských hrách v Tokiu, a bronz na mistrovství světa v Riu de Janeiro.

Připadá jen mně, že o českých paralympionicích se mluví výrazně méně než o českých olympionicích?...


Canisterapie

ZAJÍMAVOST

29. 8. 2023

Že mají psi (a také další zvířata)  určité léčivé schopnosti, to se ví už dávno. Dokonce tak dávno, že ani nelze označit konkrétní období.

Dlouhou dobu však neexistoval žádný ucelený koncept, který by psy a terapii skutečně a efektivně propojil... A pak přišla významná česká průkopnice PhDr. Jiřina Lacinová. Právě ona v roce 1993 vymyslela a poslala do světa pojem CANISTERAPIE (inspirovala se latinským výrazem pro psa - canis a řeckým překladem pro léčbu - therapeia).

Teprve od nás se pojem "canisterapie" dostal do zahraničí. Přitom v některých státech ho dodnes prakticky neznají (např. v angličtině stále převažují pojmy jako "dog therapy", "therapy dog" aj.)...

Také jste teď na paní Lacinovou vyloženě hrdí? =)

Víte, že pojem canisterapie se v ČR používá již 30 let?
Víte, že pojem canisterapie se v ČR používá již 30 let?

Víte, že osoba závislá na péči si téměř nemůže vybrat, jak svůj příspěvek na péči využije?
Víte, že osoba závislá na péči si téměř nemůže vybrat, jak svůj příspěvek na péči využije?

Příspěvek na péči

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

4. 7. 2023

"Osoba závislá na péči" je ve zkráceném znění kdokoli, kdo není dlouhodobě schopen samostatně a soběstačně zvládat několik až všechny z deseti základních okruhů životních potřeb.
---> Po podání žádosti o příspěvek na péči přijde situaci vyšetřit sociální pracovník a nazná-li, že žadatel je skutečně méně či více závislý na pomoci druhé osoby, je příspěvek v určité míře přiznán (existují tzv. čtyři stupně závislosti).

Ačkoli je příspěvek na péči připsán osobě závislé, jediný možný způsob využití je jeho předání tomu, kdo pečuje (osobě blízké, osobě vzdálenější - asistentovi, anebo vhodné sociální službě).
Do oné "péče" by přitom mohly spadat také další "věci", na které však příspěvek využít nelze. Schválně, napadne vás nějaký příklad?

 

>>> Přemýšlejte, pište, komentujte! <<<

Pokrok vědy

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI 

30. 5. 2023

Všichni se asi shodneme, že...
- Pokrok je obecně důležitý.
- Pokrok vědy je extrémně důležitý.
- Někdy s sebou pokrok (vědy) nese určité mínusy a rizika, ale jindy znamená velkou úlevu, zjednodušení a přínos.


...a právě u PŘÍNOSU bych se chtěla dnes zastavit.
 • Pokrok vědy ve speciálně pedagogických souvislostech nám umožňuje například předem zjistit, zda bude mít očekávaný potomek Downův syndrom nebo jinou vrozenou vadu.
 • Pokrok vědy umožňuje také vyšší úspěšnost operací u těch, kteří by jinak byli nemocní, nemohoucí nebo dokonce neživoucí.
 • Pro pacienty s amputovanou končetinou jsou už kromě běžných protéz k dostání i tzv. protézy bionické - propojitelné s impulzy v mozku a následně použitelné jako (prakticky) běžná ruka nebo noha.
 • Pokrok vědy umožňuje dokonce i samovolný pohyb člověku, který byl několik let ochrnutý (viz např. https://www.denik.cz/veda/muz-znovu-chodi-implantaty.html).

No nejsou to úžasné věci? ;)

----------

Určitě jsem na některý z dalších důležitých aspektů zapomněla, budu ráda, když mě doplníte. :)

Uvědomujete si, co všechno umožňuje pokrok vědy?
Uvědomujete si, co všechno umožňuje pokrok vědy?

Víte, co je to ergoterapie?
Víte, co je to ergoterapie?

 Ergoterapie

 INFORMACE 

23. 5. 2023

Ergoterapie se dříve definovala jako "léčba prací", avšak tento pojem není zrovna vyhovující...

Ergoterapie se totiž netýká pouze "práce" jako takové, ale také každodenních činností a volnočasových aktivit. Oficiálním zastřešujícím pojmem by tak bylo tzv. smysluplné zaměstnávání.

Co to ta ergoterapie tedy je?
 • Obecně jde o (terapeutický) přístup, který svému klientovi napomáhá k osamostatnění a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře. O soběstačnosti se můžeme bavit například v otázkách ranní rutiny, stolování, nazouvání bot, hygieny a v mnohých dalších.
 • Pokud je soběstačnost omezena, bývá to způsobeno postižením fyzickým, smyslovým nebo mentálním, případně i sociálním znevýhodněním. Takové omezení může přitom být buď vrozené, nebo získané kdykoli v průběhu života (po úrazu, nemoci aj.).
 • Ergoterapie podporuje soběstačnost, ale zároveň nikdy nejde přes limity a respektuje klienta s takovými schopnostmi a dovednostmi, jaké aktuálně má. Jedním z důležitých doprovodných cílů (i prostředků) ergoterapie je i klientův dobrý pocit.

Video modeling

ZAJÍMAVOST

9. 5. 2023

Video modeling (dále jen VM) je v podstatě "video návod".

 • Nejčastěji se u nás používá u dětí s poruchou autistického spektra.
 • Princip VM spočívá v natočení videa, které zobrazuje žádoucí chování v nějaké konkrétní situaci (obouvání, jezení příborem, chování u lékaře apod.).
 • Přidání lákavých prvků upoutá pozornost dítěte (tyto prvky se obvykle volí podle preferencí "cílového zákazníka").
 • Vícečetným sledováním videa získá dítě novou naučenou schopnost.
 • Někdy je úspěch větší, jindy menší (závisí na velkém množství faktorů).


Na co si dát pozor?

Samotné vytvoření videa je relativně časově náročné.

Také je nutné dát pozor na rizika, která se můžou vyskytnout. Mezi největší rizika patří zajištění správného cíle učení (dítě totiž vnímá vše, co je na videu, a ne pouze námi zamýšlenou část).

Víte, co je to video modeling?
Víte, co je to video modeling?

V každém případě patří VM mezi velice lákavé (a efektivní) metody učení.


"Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom než zničit předsudky." (Albert Einstein)
"Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom než zničit předsudky." (Albert Einstein)

Předsudky a (nejen) postižení

ZAMYŠLENÍ

25. 4. 2023

Alberta Einsteina asi představovat nemusím. Zajímavá je u něj pravděpodobnost Aspergerova syndromu - prokazoval určité "typické" znaky. Avšak diagnostikován nikdy nebyl, a jelikož už nežije, zůstáváme pouze u domněnek..

PŘEDSUDKY jsou pak téma, které se objevuje napříč všemi druhy zdravotního postižení. A nejen mezi nimi, předsudkům se nevyhne prakticky nikdo.

 • O kolik snazší by však bylo, kdyby předsudky nebyly tak pevné?
 • A co by se změnilo, kdyby neexistovaly vůbec?
 • Byl by dobrý nápad vyvarovat se svým vlastním předsudkům a "škatulkování"?
 • A jaký by mělo efekt, když by nikdo nepoužíval předsudky vůči nám?...


Rettův syndrom

INFORMACE

18. 4. 2023

Pojem, který pomalu - spolu s novou mezinárodní klasifikací nemocí (MKN-11) - pozbývá své oficiální "platnosti". Přesto považuji za důležité ho zmínit, protože je nejen velmi specifický, ale také velmi zajímavý. A také (ne)skutečně náročný na přijetí...

 • Rettův syndrom (dále jen RTT) je typ autismu.
 • Vzniká na genetickém podkladě.
 • Projevuje se téměř výhradně u dívek.
 • Jedinec s RTT se ze začátku vyvíjí jako každé jiné miminko, ale kolem věku 1-3 let se začnou jeho schopnosti výrazně vracet - dítě ztrácí (částečně či úplně) schopnost pohybu i komunikace, objevují se stereotypní pohyby.
 • Dívku s RTT většinou poznáme právě podle specifických pohybů rukou (tleskání, ždímání, kousání, vkládání do úst aj.).
 • Dalším z projevů RTT bývá těžké až hluboké mentální postižení.
 • Objevuje se také výrazná svalová ochablost a emoční nestabilita.
 • Dívky s RTT většinou mají zájem o intenzivní oční kontakt


Kromě tzv. typického existuje také tzv. atypický Rettův syndrom, při kterém jde o mírnější formu postižení.

----------

Tento článek si neklade za cíl vyjasnit všechny možné projevy Rettova syndromu. Chce spíše upozornit a poukázat na něco, co se ve společnosti vyskytuje nemálo (pravděpodobně u 1 z 10 000 živě narozených), a zaslouží si tak náležitou pozornost.

Víte, co je to Rettův syndrom?
Víte, co je to Rettův syndrom?

Co si myslíte o tom, jestli je snazší mít poruchu viditelnou na první pohled, anebo "schovanou"?
Co si myslíte o tom, jestli je snazší mít poruchu viditelnou na první pohled, anebo "schovanou"?

Poruchy obecně

MOJE I VAŠE ZAMYŠLENÍ

21. 3. 2023

Ku příležitosti světového dne Downova syndromu, který se koná právě dnes (21.3.), mě napadla otázka, na kterou docela určitě neexistuje jasná odpověď.

Mám nějaký svůj názor, ale zajímá mě také ten Váš. Z každého jednotlivého pohledu totiž toto téma působí úplně jinak...

Pište své postřehy a náhledy do komentářů, pojďme se vzájemně obohatit!  

Taky jsem nad tím dřív přemýšlela. Jevi se mi odpovědět, ze je snazsi "viditelne" post. Což může byt tělesné, zrakove, prip. sluchove (kdyz se mezi sebou dorozumivaji znakovym jazykem - to zaujme), kombinovane nebo viditelne syndromy. Společnost má s nimi většinou okamzite porozumeni a i litost (což ne každý s post. má rád), ale jsou jakztakz respektovani (chapeme, ze maji prednost v MHD.. ale ne každý třeba umí nabidnout pomoct, jednat s nimi). Vcelku se jedna o fyzicke nebo smyslové bariery - problém v bezbarierovosti a příjmu informací. Na druhou stranu jsou tu "neviditelna" post. To může být mentální postižení, poruchy autistickeho spektra, sluchove post (má sluchadla, indukcni smycku - ale neslyší třeba v hlucnem prostředí a nebere se na to ohled), porucha pozornosti spojena s hyperaktivitou/ADHD, poruchy chování, specificke poruchy uceni/SPU..Když je osoba s mentalnim post./MP, zodpovednost jejich jednání bývá presunuta na pečující (nebo osobni asistenty či jiný doprovod) - ti dostanou vynadano, ze je nevychovany - spolecnost nevi, ze by meli byt shovivavi, kdyz to neni navenek videt.Když nemá mentální post., tak záleží, jaké má taková osoba projevy (autismus - klidny vs. agresivni), jak je zaclenitelna do koletivu (Pch), příp. jak moc je svým post znevyhodnovana a jak to cele vnima Takže mi přijde, že záleží na mire post (lehke-těžké post) a zda má byt to post. lehci pro tu osobu (2. pripad s MP - nemusi si to uvedomovat) nebo pro její okolí (1. případ + 2. případ bez MP) Je tady tolik faktoru, že vlastně nevím asi nejvíc záleží na sebepojeti toho čl. s post. (jak sam sebe vnima - uplatnitelny, samostatny..) a jak se dokáže zaclenit do spol (PAS - nutna velká dopomoc vs. Down. s. - usmevavi, pratelsti..) - at už u "viditelneho" či "schovaneho" post

Lucka

Myslím, že to, čemu lidé "rozumí" na první pohled, je pro ně obecně snadněji akceptovatelné.Takže snadněji například pustí sednout viditelně těhotnou ženu (než ženu ve 2. měsíci, která vypadá jako "ta dnešní mládež, co je líná se zvednout") a u těch Downíků je to většinou dost poznat na první pohled.Myslím, že např. autisté v kombinaci s mentální retardací to mají extrémně těžké ... 

Marky

Za mě jednoznačně lidé s "viditelným" postižením, protože jsou společnosti snaze přijímání. Naopak lidé se skrytým "postižením" se mnohdy potýkají s mnohem většími bariérami ve společnosti. Za skryté " postižení" považuji ( kromě výše uvedeného) také psychiatrické poruchy, duševní onemocnění a také osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Bohužel naše společnost k těmto lidem není tolerantní a zavrhují jakoukoliv pomoc. V současnosti sice existují sociální služby i pro tyto osoby, ale stále je jich nedostatek. Navíc média velmi napomáhají různým předsudkům ať jsou namotaná proti Romům, narkomanům nebo i lidem s duševním onemocněním. Krásně se to projevilo, když jsme začali pomáhat uprchlíkům z UA. Domnívám se, že je zde nutná velká osvěta, a to nejen v laické veřejnosti, ale i mezi odborníky. 

Sisi


Helen Kellerová

INFORMACE a ZAJÍMAVOSTI

7. 3. 2023

Helen Kellerová byla americká hluchoslepá básnířka a spisovatelka. Také byla první hluchoslepou osobou, která vystudovala Harvardskou univerzitu (roku 1904).

 • O zrak i o sluch přišla Helen v necelých dvou letech, vlivem vážného onemocnění.
 • Počátky nebyly vůbec snadné, ale její vychovatelka Anne Sullivanová si k ní našla cestu a začala ji vše pomalu učit.
 • Učení Helen usnadňoval mj. i komunikační systém TADOMA, který je založen na "odezírání" pohybů hrdla, nosu, jazyka a rtů pomocí hmatu.
 • Kromě rodné angličtiny se za svého života naučila také latinsky, řecky, francouzsky a německy.

Helen zemřela v roce 1968. V naší republice se mezitím odehrála řada velmi podstatných změn, ale odkaz Helen Kellerové zůstává stále stejný: víra, odhodlání, ale také tvrdá práce a aktivní snaha ve všemožných oblastech. To jsou pojmy, které tuto obdivuhodnou dámu charakterizovaly po celý její život.

Za zmínku stojí také snímek mapující část Helenina života, Divotvůrkyně (The Miracle Worker, 1962), který vřele doporučuji ke zhlédnutí.  

"Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí." (Helen Keller)
"Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí." (Helen Keller)

Znáte pojem "dětská mozková obrna"? A víte také, proč je značně zavádějící?
Znáte pojem "dětská mozková obrna"? A víte také, proč je značně zavádějící?

Mozková obrna

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

21. 2. 2023

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO), nebo dnes už většinou pouze mozková obrna (MO), patří mezi poruchy hybnosti. Je trvalá, není dědičná a ani nakažlivá.

A co že to je "špatně" na jejím názvu?... Kdybych byla hnidopich O:), tak prakticky všechno:

 • DĚTSKÁ - Netýká se pouze dětí, u kterých se projevuje většinou, ale může vznikat také v dospělosti (např. následkem autonehody, skoku do vody aj.).
 • MOZKOVÁ - Netýká se pouze poškození mozku, ale také poškození míchy (příčiny viz výše).
 • OBRNA - Obrna může být úplná, nebo jen částečná (tj. neúplná). Více asi není potřeba vysvětlovat, že?

Mozková obrna tvoří zhruba polovinu případů tělesného postižení. Dle závažnosti může souviset s dalšími symptomy (mentální postižení, narušení řeči, epilepsie, poruchy zraku), ale jedno je jisté: její název ani nemusí vystihovat to, čím je u daného jedince vlastně charakteristická...


Downův syndrom

OSOBNOST

7. 2. 2023

 • Pablo Pineda se narodil s Downovým syndromem. Ve svých 30 letech získal univerzitní titul v oboru učitelství, o pět let později si zahrál jednu z hlavních rolí ve filmu Já taky (Yo, también; 2009), který je zároveň do velké míry inspirován právě jeho osobním příběhem.
 • Pablo Pineda se věnoval více různým projektům, avšak nakonec se vrátil ke své čistě učitelské/lektorské dráze. Je celosvětově proslulou osobností Španělského království.


A na koho si při slovním spojení "Downův syndrom" vzpomenete Vy? Také máte hned úsměv na tváři? ;)

Učitel, moderátor, spisovatel a herec Pablo Pineda. --- Co si myslíte o lidech s Downovým syndromem?
Učitel, moderátor, spisovatel a herec Pablo Pineda. --- Co si myslíte o lidech s Downovým syndromem?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno obnáší muzikoterapie?
Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno obnáší muzikoterapie?

Muzikoterapie

INFORMACE

17. 1. 2023

Že je muzikoterapie formou terapie, která využívá hudbu a rytmus, to už asi všichni víme. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jaké různé techniky zastřešuje?

Podívejme se na možnosti jednotlivých aktivit:

 • práce s rytmem - nejčastěji za využití bubnů nebo vlastního těla či hlasu
 • práce s tichem - být potichu, nechat na sebe působit ticho, vnímat rozdíl mezi tichem a ne-tichem
 • poslech hudby - např. různé hudební styly a jejich vliv na vlastní nálady a pocity
 • rozeznávání zvuků - různý zvuk i tón u hudebních nástrojů, zvuky z přírody nebo třeba z činností každodenního života
 • práce s hlasem - tichý vs. hlasitý, hluboký vs. vysoký, melodie, dynamika...
 • vlastní produkce hudby - široká škála možností
 • "nezvyklé" typy zvuků - např. kytara nemusí sloužit jen ke hraní, naopak hrát můžeme i na jiné předměty než na nástroje (hrnce, pokličky...)

Všechny zmíněné i další (nezmíněné) oblasti se mezi sebou samozřejmě prolínají. Chtěla jsem dnes pouze poukázat na to, jak široký "vějíř činností" se v muzikoterapii nabízí.

A upozornění na závěr: Muzikoterapeutem se nestává každý, kdo hraje na nějaký nástroj nebo pouští druhým hudbu. Pro jakýkoli druh terapie je nutné náležité studium!


Mentální postižení

ZAJÍMAVOST

10. 1. 2023

Mentální postižení (dále jen MP) samo o sobě znamená spoustu specifik. Pokud se k němu přidá ještě porucha autistického spektra, všechny projevy náhle získají úplně nový směr. Ale co když se tohle všechno "doplní" ještě o onemocnění psychiatrické (duševní)?...

ANO, opravdu existují osoby s MP a schizofrenií současně. Lidé, kteří neumí třeba ani napočítat do deseti, ale zároveň trpí depresemi nebo úzkostí. Děti i dospělí s autismem a bipolární poruchou. A další a další.

Takové osoby je velmi obtížné diagnostikovat. S takovými osobami může být těžké komunikovat. Bývá těžké je (úspěšně) léčit. Ale také ony si zaslouží naše pochopení, podporu a přijetí.

------------------------------

NEJSEM PSYCHIATR, nechci jim ani "fušovat do řemesla". Ale považuji za důležité, aby se o této skutečnosti vědělo. ;)

Víte, že člověk s mentálním postižením může mít zároveň psychiatrickou diagnózu?
Víte, že člověk s mentálním postižením může mít zároveň psychiatrickou diagnózu?

Víte, kdo má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P?
Víte, kdo má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P?

Osoba se zdravotním postižením

INFORMACE

6. 12. 2022

Cituji: "Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra."

Formy průkazu osoby se zdravotním postižením jsou:

 • TP - pro osobu se středně těžkým funkčním postižením v pohybu nebo orientaci
 • ZTP - pro osobu s těžkým funkčním postižením v pohybu nebo orientaci
 • ZTP/P - pro osobu se zvlášť těžkým a úplným postižením v pohybu nebo orientaci, s potřebou průvodce

Do všech skupin je zahrnuta také různě závažná porucha autistického spektra.

Průkaz TP můžou dostat například lidé důchodového věku, kterým už pohyb činí potíže. Opravňuje k přednostnímu vyřízení záležitostí nebo k sezení v MHD na vyhrazených místech.

Průkaz ZTP může mít například osoba slabozraká nebo s lehkým mentálním postižením. Kromě přednosti ve vyřizování i sezení většinou tyto osoby cestují bezplatně nebo s 75% slevou, sleva se často aplikuje i na různé vstupy.

Průkaz ZTP/P může mít například osoba prakticky či úplně nevidomá, nebo osoba na vozíku. Kromě výhod průkazu ZTP umožňuje tento průkaz cestu nebo vstup zdarma také pro průvodce ("P"), případně pro vodicího psa (ten vykonává roli průvodce).

(zdroj www.mpsv.cz)


"Hnízdo" (bazální stimulace)

ZAJÍMAVOST

15. 11. 2022

Lidé s těžkým tělesným postižením mívají narušené vnímání vlastního tělesného schématu (např. nevědí, kde přesně jim končí nohy, protože je necítí, apod.). Proto byla vytvořena poloha "hnízdo".

"Hnízdo" je jednou z nejpoužívanějších poloh v konceptu bazální stimulace (více k BS viz příspěvek z 5. dubna). Hned v první řadě musím upozornit, že BS je ucelený koncept, jehož správné používání je podmíněno absolvováním speciálního kurzu.

Polohu "hnízdo" si však můžeme nastínit v několika faktech:

 • využívá se u osob s těžkým tělesným postižením (u dětí i seniorů)
 • slouží k uvědomění si hranic vlastního těla
 • navozuje pocit jistoty a bezpečí


A jak zhruba tato poloha vypadá?

 • pomůcky ohraničují celé tělo pacienta
 • pomůcky leží u těla pevně a přesně - aby si klient připadal "jako v hnízdečku"
 • většinou se na vytvoření polohy "hnízdo" využívají dlouhé relaxační polštáře (tzv. hadi) nebo relaxační pytle, do kterých klienta položíme a zbytek těla mu náležitě podložíme


A co Vy, také by se Vám líbilo "jen tak si ležet v hnízdečku"? ;)

Víte, co je to poloha "hnízdo"?
Víte, co je to poloha "hnízdo"?

Víte, co znamená podporované zaměstnávání?
Víte, co znamená podporované zaměstnávání?

Podporované zaměstnávání

INFORMACE

25. 10. 2022

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ (dále jen PZ) není synonymem chráněné dílny. V tomto porovnání jde o další krok směrem k inkluzi.

Co přesně PZ znamená?

 • PZ je služba, o kterou požádá osoba se sníženými možnostmi vstupu na otevřený trh práce (z důvodu postižení, snížení schopností v důsledku úrazu, psychického onemocnění aj.), ale která by chtěla vykonávat běžnou pracovní pozici.
 • Agentura poskytující PZ poté kontaktuje zaměstnavatele a spolu se svým uživatelem (budoucím zaměstnancem) se domluví, jak přesně bude podpora vypadat. Domluví se i na časovém rámci poskytování služby - to může být několik měsíců po nastoupení do práce.
 • Pracovník z PZ dochází s novým zaměstnancem pravidelně do práce, podporuje ho v novém prostředí a učí ho takové samostatnosti, aby také po ukončení podpory byl zaměstnanec schopen nadále pracovat .

A k čemu je to celé dobré?

Zaměstnanec se sníženými možnostmi se dostává na otevřený trh práce, zvyšuje svoji sociální prospěšnost a ještě k tomu přirozeně rozvíjí ve svých spolupracovnících empatii a lidské chování️‍.


Vznik postižení

NÁZOR

4. 10. 2022

Já věřím, že je snazší se s postižením už rovnou narodit (případně "získat" velice krátce po porodu), aby ho člověk přijal jako svoji samozřejmou součást.

Pro jedince, kterému přijde do života postižení až po několika odžitých letech, je přijetí nového stavu výrazně obtížnější, a to jak z hlediska psychického, tak i z toho faktického - zde bych se ráda pozastavila u skutečnosti, že člověku s nově vzniklým postižením hrozí ztráta dosavadního zaměstnání (které už třeba nemůže nadále vykonávat), znemožnění provozování např. milovaného sportu či dokonce ztráta či omezení soběstačnosti.

Nakonec je důležité zmínit, že mentální postižení je z podobných úvah zcela vyjmuto. A to čistě z toho důvodu, že pro samotného jedince nepředstavuje až tak zásadní problém ani ve věku raném, ani pozdějším. Tam je pak spíše otázkou přijetí ze strany rodiny...

Myslíte si, že je lepší se s postižením narodit, anebo ho "získat" až v průběhu života?
Myslíte si, že je lepší se s postižením narodit, anebo ho "získat" až v průběhu života?

Víte, jak komunikují lidé s duálním senzorickým postižením?
Víte, jak komunikují lidé s duálním senzorickým postižením?

Duální senzorické postižení

ZAJÍMAVOST

30. 8. 2022

Dva smysly, které nefungují dostatečně. Člověk s duálním senzorickým postižením není nutně "slepý" a zároveň "hluchý", ale znamená to, že má postižení zraku a sluchu zároveň...

A jak je to s tou komunikací? V naprosté většině případů využívá tento jedinec klasickou komunikaci verbální (za předpokladu, že má dostačující zbytky sluchu, tj. sluchová vada není závažná) anebo naopak znakový jazyk či psanou formu řeči (pokud má dostatečné zbytky zraku, tj. když zrakové postižení je pouze lehké).

Existují ale také případy těžkého postižení obou smyslů, které vyžadují speciální způsoby komunikace zaměřené na další nezbytný smysl - hmat. Pro tyto účely se využívají např. systémy LORM a Tadoma, ale také taktilní znakový jazyk, prstová abeceda (daktylotika), vepisování do dlaně (daktylografika) a další. O čem jednotlivé systémy konkrétně jsou a na čem závisí jejich výběr, to si řekneme zase příště.Jedinec s tělesným postižením

ZAMYŠLENÍ

16. 8. 2022

Dnes bychom chtěli poukázat na skutečnost, která nemusí být na první pohled zcela zjevná...

Mnozí lidé, kteří používají invalidní vozík, jsou zároveň schopni se např. v domácím prostředí pohybovat po vlastních nohách. Tito lidé mívají obtíže s udržením rovnováhy, a proto si na delší nebo náročnější trasu zvolí raději bezpečnější (a rychlejší) vozík. Ale můžou ho vyměnit za oporu v jiné osobě , v okolním nábytku nebo třeba v berlích.

Trvalé upoutání na vozík pak je způsobeno těžkým poraněním míchy a s ním souvisejícími pojmy paraplegií (ochrnutí zpravidla dolních končetin ) či kvadruplegií (ochrnutí všech čtyř končetin). 

Myslíte si, že dokáže osoba na invalidním vozíku chodit?
Myslíte si, že dokáže osoba na invalidním vozíku chodit?

Jaký je Váš názor na sexuální asistenci?
Jaký je Váš názor na sexuální asistenci?

Sexuální asistence

INFORMACE

21. 6. 2022

Osobní asistent/-ka dopomáhá klientovi v sebeobslužných činnostech, na které on sám z fyzických či jiných důvodů nestačí. U sexuální asistence je to velice podobné: klient má potřebu, na kterou nestačí. A asistentka mu pomůže. Anebo asistent pomůže jí.

Samotné praktické zkušenosti přitom předchází dosti podrobná individuální konzultace, aby asistent zjistil vše důležité.

Nemusí jít o samotný akt, mnohdy se klient spokojí s jiným způsobem stimulace. Ale musí jít o certifikovanou osobu, která tuto stimulaci provádí. V České republice má certifikát (čti "prošlo speciálním kurzem") jen několik desítek osob.

---------------------------------

Více na www.freya.live ;)


Vznik postižení

ZAJÍMAVOST

24. 5. 2022

Určitě jste už někdy slyšeli, že ženy by měly být opatrné zejména v prvním trimestru svého těhotenství. Kvůli sobě samým, aby o dítě nepřišly, ale také pro dítě, aby se u něj neprojevila nějaká "vada".

Toto doporučení je natolik proslulé - protože právě v prvních měsících vznikají ta nejzávažnější postižení. Projevují se syndromy neslučitelné se životem dítěte, může docházet k různým tělesným deformacím (chybějící končetina, rozštěp páteře aj.) anebo se vůbec či jen lehce vyvinou dílčí smyslové funkce (zrak, sluch).

Riziko těžkého postižení přitom klesá úměrně s postupujícími týdny - ve třetím trimestru může dojít už třeba "jen" k deformaci prstů namísto celé končetiny nebo ke vzniku lehkého mentálního postižení namísto hlubokého. Ze stejného důvodu pozorujeme u předčasně narozených dětí často projevy jako SPU, horší sluch nebo zrak (postačí brýle), slabší imunitu... Čistě proto, že tělíčko nemělo čas se plně dovyvinout.

Je jednoduché si pamatovat, že první měsíce těhotenství jsou pro dítě nejpodstatnější. Celou statistikou však může významně zahýbat samotný porod, kdy případné komplikace dávají vzniknout různě závažným typům postižení.

Některé druhy postižení navíc s obdobím vzniku nesouvisejí vůbec (např. PAS, které se objevuje až po 1. roce života dítěte).

Víte, že závažnost postižení souvisí s obdobím jeho vzniku?
Víte, že závažnost postižení souvisí s obdobím jeho vzniku?

Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se stará o "nezvladatelné" děti?
Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se stará o "nezvladatelné" děti?

Těžké a kombinované postižení

ORGANIZACE a ZÁŽITEK

26. 4. 2022

Kdo jsou to ty "nezvladatelné" děti?

Takové, které jsou nebezpečné nejen lidem kolem sebe, ale i sobě samým. Můžou sebe i ostatní fyzicky zraňovat, ale nedělají to schválně, nýbrž nevědomky. Často mají poruchu autistického spektra a další přidružené poruchy, čímž se vzájemná domluva a komunikace stává opravdu těžkým oříškem.

Ani náš státní systém není na takové jedince připraven. Rodiče si potřebují odpočinout, ale organizace tyto děti odmítají s vysvětlením, že představují příliš velký problém.

A proto vznikla iniciativa Děti úplňku (www.detiuplnku.cz). Sledujte je. Podporujte je. Zapojte se do jejich výzev (např. homesharing). A doufejte ve smysluplnou proměnu systému.

I "nezvladatelné" děti si zaslouží plnohodnotný život. A hlavně! To, že si od vás energii berou, ještě neznamená, že by vám ji také - v jiné formě - nedávaly zpátky. Kdo nezná, ať vyzkouší sám. Ne nadarmo se říká, že zkušenost je nepřenosná.


Bazální stimulace

INFORMACE a ZÁŽITEK

5. 4. 2022

Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept určený zejména (ale nejen) pro osoby s těžkým či kombinovaným postižením.

Cílem BS je podpora vnímání, komunikace a pohybu - mnohdy na zcela základních úrovních. Dílčím cílem je přitom především aktivizace mozku.

V praxi to vypadá tak, že klientům jsou nabízeny různé smyslové podněty (vůně , povrchy, vibrační hračky, relaxační hudba, houpací křeslo...), ale podstatnou součástí BS je také například polohování, které kromě učení správnému postavení svalových skupin umožňuje klientovi pocítit hranice vlastního těla.

Zkuste se někdy zabalit do deky úplně natěsno, no není to příjemné?

Slyšeli jste někdy o konceptu bazální stimulace?
Slyšeli jste někdy o konceptu bazální stimulace?

Víte, co by měl dělat asistent pedagoga?
Víte, co by měl dělat asistent pedagoga?

Inkluze ve školství

INFORMACE

8. 3. 2022

Tato otázka možná působí triviálně, ale mnohdy ani samotným AP není jasná.

Asistent pedagoga je opravdu asistentem PEDAGOGA, ne asistentem (konkrétního) žáka. V praxi to znamená, že pomáhá učiteli všude tam, kde už jeho síly nestačí - kromě všeobecně známé dopomoci pomalejším žákům může například hlídat kázeň ve třídě, kopírovat pracovní listy, kontrolovat písemné práce ‍ či vykonávat další činnosti, na které už učiteli nezbývá čas.

Ptáte se, v čem se pak práce asistenta liší od učitele? Nejzásadnější rozdíl tkví v učitelově kvalifikaci -> ten určuje (a je schopen odhadnout), co, kdy a jak se bude učit. Také nese zodpovědnost za studijní pokroky svých žáků. Je tedy vlastně manažerem vzdělávacího procesu.