Kdo má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P?

Cituji:
"Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra." (zdroj: www.mpsv.cz )

 
Formy průkazu osoby se zdravotním postižením jsou:

  • TP - pro osobu se středně těžkým funkčním postižením v pohybu nebo orientaci
  • ZTP - pro osobu s těžkým funkčním postižením v pohybu nebo orientaci
  • ZTP/P - pro osobu se zvlášť těžkým a úplným postižením v pohybu nebo orientaci, s potřebou průvodce

Do všech skupin je zahrnuta také různě závažná porucha autistického spektra.


Průkaz TP můžou dostat například lidé důchodového věku, kterým už pohyb činí potíže. Opravňuje k přednostnímu vyřízení záležitostí nebo k sezení v MHD na vyhrazených místech.

Průkaz ZTP může mít například osoba slabozraká nebo s lehkým mentálním postižením. Kromě přednosti ve vyřizování i sezení většinou tyto osoby cestují bezplatně nebo s 75% slevou, sleva se často aplikuje i na různé vstupy.


Průkaz ZTP/P může mít například osoba prakticky či úplně nevidomá, nebo osoba na vozíku. Kromě výhod průkazu ZTP umožňuje tento průkaz cestu nebo vstup zdarma také pro průvodce ("P"), případně pro vodicího psa (ten vykonává roli průvodce).