ADHD vs. ADD

ADD (Attention Deficit Disorder - porucha pozornosti BEZ hyperaktivity) může představovat ještě větší problém než ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

ADD se projevuje obtížemi v soustředění, které však nejsou doprovázeny aktivními pohyby. V praxi je tedy tato porucha těžce rozpoznatelná, jelikož jedinec s ADD nevyrušuje své okolí a "pouze" působí zasněně, nepřítomně.

Včasnou intervencí je možné dopady ADD zmírnit. A proto je důležité mít o této poruše alespoň přibližné povědomí.